Meer verkeersveiligheid vooral door meer investeren

infrastructuurWil men de verkeersveiligheid verder verbeteren, dan moet er fors worden geïnvesteerd in betere wegen en fietsvoorzieningen. Voor andere maatregelen die verkeersveiligheid kunnen verbeteren, zoals de fietshelm, is waarschijnlijk onvoldoende draagvlak.

Dat is de conclusie van de SWOV naar mogelijkheden om de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2020 alsnog te halen. Want het ziet er op dit ogenblik niet naar uit dat we dan zitten op het niveau van maximaal 10.600 verkeersgewonden en 500 verkeersdoden.

De SWOV komt in de studie ‘Opschakelen naar meer Verkeersveiligheid’ tot 18 min meer kansrijke maatregelen die de slachtoffercijfers in 2020 kunnen terugdringen.

Een voor verkeersveiligheid geoptimaliseerde variant van ‘Anders Betalen voor Mobiliteit’ staat bovenaan het lijstje.

Ook de meeste andere maatregelen zijn bekend, maar zouden geïntensiveerd moeten worden.

Zo pleit de SWOV voor het veiliger inrichten van 30- en 50 km-wegen en 60-80 km-wegen. En voor een forse verbetering van de fietsinfrastructuur (minimaal 50 procent verbetering t.o.v. de bestaande infrastructuur).

Verder denkt men aan maatregelen om snelheidsovertreders en rijden onder invloed harder aan te pakken, onder meer door een verdubbeling van de handhavingsinspanning. Aan de andere kant zouden er meer geloofwaardige snelheidslimieten moeten komen en ook ISA, een systeem dat de bestuurder duidelijk laat merken dat hij te hard rijdt, kan zoden aan de dijk zetten.

Ten aanzien van de fiets stelt de SWOV dat zichtbaarheid van en zicht voor de fietsers op een hogere plan moet worden gebracht.

En ook de fietshelm staat op de SWOV-verlanglijst: verplicht voor kinderen en ouderen, en ook voor snorfietsers. Voor hen, en voor de bromfietsers zou ook een beschermend jack – waarover overigens nog weinig bekend is – vruchten kunnen afwerpen.

De SWOV heeft ook gekeken of er draagvlak was voor dergelijke maatregelen bij organisaties van weggebruikers, bedrijven, overheden en onderzoekinstituten. Dan blijkt dat veel maatregelen – zoals het anders inrichten van wegen – op weerstand kunnen rekenen omdat ze teveel geld kosten. En andere maatregelen kunnen rekenen op weinig draagvlak, zoals de fietshelm.

Als alle 18 maatregelen echter uitgevoerd zouden worden, komen de doelstellingen voor ernstig gewonden en doden wel weer binnen bereik, aldus de SWOV.

Als alleen de maatregelen worden uitgevoerd waarvoor brede steun is, hangt het resultaat vooral af van de bereidheid tot investeren in veiliger infrastructuur.

Met hoge investeringen zijn de doelstellingen alsnog haalbaar. Maar zonder hoge investeringen en/of het ontbreken van draagvlak voor bepaalde maatregelen, zal met name het aantal ernstig gewonden onvoldoende worden teruggedrongen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.