Helm steeds vaker gedragen

helmVorig jaar reden nog 12.000 mensen zonder helm. Ook het helmgebruik onder bijrijders is hoger dan in de voorgaande jaren. In 2008 droeg 84% een helm, terwijl dat in 2006 78% en in 2007 72% was, zo meldt het Openbaar Ministerie.

Van de helmdragers heeft 90% de kinband dicht. Hiervan heeft weer 60% de kinband goed vastzitten (zonder speling). Onder bijrijders valt op dat het gebruik van de kinband sterk is toegenomen ten opzichte van 2007; van 60% naar 88%. Ook het juiste gebruik van de kinband is sterk gestegen: van 49% naar 67%. Hiermee zijn we weer terug op het niveau van 2002-2006. De kwaliteit wordt bepaald door: aanwezigheid goedkeuringslabel en of er kleine of grote schade is aan het helmoppervlak. Het percentage waarbij zowel de manier van dragen als de kwaliteit van de helm helemaal goed is, komt in 2008 (58%) uit op hetzelfde niveau als 2007 (57%).

Attitude
86% is het eens met de helmplicht en 88% vindt het gevaarlijk zonder helm. 68% geeft aan altijd met een helm op te rijden. Ook deze percentages liggen hoger dan in de voorgaande jaren. In 2008 heeft 50% iets van controles vernomen (is zelf gecontroleerd of heeft controle gezien, heeft het via-via gehoord en/of heeft het via de media meegekregen). De kans dat die controle plaatsvindt, wordt steeds hoger ingeschat: 50% in 2008 ten opzichte van 34% in 2007! Bij de bestuurders is de meest gehoorde reden (40%) dat de helm vergeten is. Van de bijrijder zegt het merendeel (73%) dat ze geen helm hebben.

Bromfiets op rijbaan en 45km
Bijna alle bromfietsers (96%) zijn op de hoogte van het verplicht gebruik maken van de rijbaan binnen de bebouwde kom. Slechts 54% houdt zich ook echt altijd aan deze regel, 36% doet dat meestal. Men houdt zich niet aan de regel omdat het wisselen tussen rijbaan en fietspad onhandig is (24%), maar een aanzienlijk deel van de mensen (21%) vindt het rijden op de weg gevaarlijk. Ook zijn de meeste bromfietsers (89%) op de hoogte dat de maximum snelheid op de rijbaan in 2008 naar 45km/u is verhoogd. 89% is vindt het ook een goede regel omdat het de doorstroming ten goede komt, er minder snelheidsverschillen zijn en dus het veiliger is en minder ergernis oplevert. Een kleine minderheid voelt zich juist onveiliger en vindt de hogere snelheid gevaarlijk.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Helm steeds vaker gedragen - VerkeersNet

Helm steeds vaker gedragen

helmVorig jaar reden nog 12.000 mensen zonder helm. Ook het helmgebruik onder bijrijders is hoger dan in de voorgaande jaren. In 2008 droeg 84% een helm, terwijl dat in 2006 78% en in 2007 72% was, zo meldt het Openbaar Ministerie.

Van de helmdragers heeft 90% de kinband dicht. Hiervan heeft weer 60% de kinband goed vastzitten (zonder speling). Onder bijrijders valt op dat het gebruik van de kinband sterk is toegenomen ten opzichte van 2007; van 60% naar 88%. Ook het juiste gebruik van de kinband is sterk gestegen: van 49% naar 67%. Hiermee zijn we weer terug op het niveau van 2002-2006. De kwaliteit wordt bepaald door: aanwezigheid goedkeuringslabel en of er kleine of grote schade is aan het helmoppervlak. Het percentage waarbij zowel de manier van dragen als de kwaliteit van de helm helemaal goed is, komt in 2008 (58%) uit op hetzelfde niveau als 2007 (57%).

Attitude
86% is het eens met de helmplicht en 88% vindt het gevaarlijk zonder helm. 68% geeft aan altijd met een helm op te rijden. Ook deze percentages liggen hoger dan in de voorgaande jaren. In 2008 heeft 50% iets van controles vernomen (is zelf gecontroleerd of heeft controle gezien, heeft het via-via gehoord en/of heeft het via de media meegekregen). De kans dat die controle plaatsvindt, wordt steeds hoger ingeschat: 50% in 2008 ten opzichte van 34% in 2007! Bij de bestuurders is de meest gehoorde reden (40%) dat de helm vergeten is. Van de bijrijder zegt het merendeel (73%) dat ze geen helm hebben.

Bromfiets op rijbaan en 45km
Bijna alle bromfietsers (96%) zijn op de hoogte van het verplicht gebruik maken van de rijbaan binnen de bebouwde kom. Slechts 54% houdt zich ook echt altijd aan deze regel, 36% doet dat meestal. Men houdt zich niet aan de regel omdat het wisselen tussen rijbaan en fietspad onhandig is (24%), maar een aanzienlijk deel van de mensen (21%) vindt het rijden op de weg gevaarlijk. Ook zijn de meeste bromfietsers (89%) op de hoogte dat de maximum snelheid op de rijbaan in 2008 naar 45km/u is verhoogd. 89% is vindt het ook een goede regel omdat het de doorstroming ten goede komt, er minder snelheidsverschillen zijn en dus het veiliger is en minder ergernis oplevert. Een kleine minderheid voelt zich juist onveiliger en vindt de hogere snelheid gevaarlijk.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.