Kosten dalen door schadepreventie programma’s bij transportbedrijven

vrachtautoSWOV interviewde vorig jaar 24 transportbedrijven waar de afgelopen vijf jaar volgens een schadepreventieprogramma is gewerkt. ‘Het blijkt een mes te zijn dat aan twee kanten snijdt,’ zegt Charlotte Bax van SWOV. ‘Het levert verkeersveiligheidswinst op én het bedrijf bespaart kosten.’

De uitkomsten van de interviews staan in het onlangs gepubliceerde SWOV-rapport Veiligheidscultuur in de praktijk: motieven, uitvoering en effecten. ‘We wilden erachter komen wat deze bedrijven motiveert om actief met een veiligheidscultuur aan de slag te gaan. Maar we wilden ook weten wat een succesvolle strategie is om zo’n beleid in te voeren, ‘ aldus Bax.

‘Voor verreweg de meeste transportbedrijven die SWOV heeft geïnterviewd, geldt dat de hoge schadelast en dus de kostenbeheersing de belangrijkste motivatie is om een schadepreventietraject in te voeren. Maar daarnaast zien we dat ook het imago van een bedrijf en de wens van klanten een belangrijke rol kunnen spelen.’ Bij het overgrote deel van de geïnterviewde bedrijven daalde, volgens eigen zeggen, de schadelast soms tot wel 25%.

Wat opvalt is dat het niet uit blijkt te maken of een bedrijf uit eigen beweging werk wil maken van een schadepreventietraject of dat het hiertoe wordt aangespoord door bijvoorbeeld de verzekeraar; in beide gevallen daalt de schadelast.

‘Verzekeraars kunnen natuurlijk een belangrijke invloed uitoefenen op het wel of niet doorvoeren van een schadepreventietraject door een transportbedrijf. Zij hebben hiervoor de premiehoogtes en het eigen risico als stok achter de deur. In de praktijk zien we echter dat een goede klantrelatie vaak effectiever is om een transportbedrijf tot schadepreventiemaatregelen te bewegen.’
Maar ook de klant van de transporteur, de bank of brancheorganisatie kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Bax: ‘Het imago dat je als bedrijf wilt uitstralen kan mede bepalen of je je goederen laat vervoeren door een onderneming waar de chauffeurs extra trainingen hebben gevolgd, of waar de vrachtauto’s met extra veiligheidsvoorzieningen zijn uitgerust.‘

Een schadepreventietraject kan onder meer registratie en analyse van eigen ongevallen omvatten, collectieve en individuele gesprekken met chauffeurs en rijstijltrainingen. Verzekeraars en branche(organisaties) kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Onderwerpen:

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.