Provincie Fryslân wil netwerk voor landbouwverkeer

De provincie Fryslân wil dat de maximumsnelheid van landbouwvoertuigen wordt verhoogd naar tenminste 40 km/u. Om zo te zorgen voor een betere doorstroming op wegen en om agrariërs beter hun werk te kunnen laten doen. De provincie wil ook dat er een rijbewijsplicht komt voor het besturen van grote landbouwvoertuigen om de verkeersveiligheid te waarborgen.
De provincie vraagt aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat om de wetgeving hierop aan te passen. Daarnaast vraagt de provincie om een kentekenverplichting, zodat enerzijds handhaving georganiseerd kan worden en anderzijds onderscheid gemaakt kan worden in de verschillende landbouwvoertuigen. In andere Europese landen geldt al een rijbewijs- en kentekenplicht. De provincie wil ook graag dat de voertuigen een APK plicht krijgen.
De provincie past haar eigen beleid voor landbouwverkeer ook aan. De toepassingsmogelijkheden voor landbouwpasseerstroken zijn uitgebreid. Voorafgaand aan de aanleg van passeerstroken wordt er eerst gekeken naar alternatieve routes en eventuele mogelijke ruilverkaveling. Lukt dat niet, wil men in ieder geval op wegen met 8000 tot 12.000 passerende motorvoertuigen per etmaal om de paar kilometer passeerstroken aanleggen.

De provincie gaat samen met gemeenten en de agrarische sector een wegennetwerk vaststellen voor landbouwverkeer. Waarbij de provincie het mogelijk maakt dat landbouwvoertuigen over bepaalde gebiedsontsluitingswegen (max 80 km/uur) mogen rijden. Vervolgens wordt onderzocht wat voor gevolgen dat heeft voor het onderliggend wegennet.
Samen met de agrarische sector wordt er een inventarisatie gehouden van de belangrijkste herkomst- en bestemmingspunten. Deze inventarisatie wordt in de tweede helft van 2009 afgerond. De verwachting is dat andere routes meer gevrijwaard worden van zwaar verkeer. Bij voorkeur valt dit netwerk niet samen met (recreatieve) fietsroutes, bebouwde kommen en bebouwingsclusters.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.