VNG mist aandacht voor de fiets in SWOV-plannen

utrecht1Het SWOV-rapport “Opschakelen naar meer verkeersveiligheid” somt een aantal maatregelen op die nodig zijn om de doelstelling voor verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in 2020 te kunnen halen. Maar de VNG mist een aantal onderwerpen.

In de studie komt de SWOV tot 18 min of meer kansrijke maatregelen die de slachtoffercijfers in 2020 kunnen terugdringen. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, moet er fors worden geïnvesteerd in betere wegen en fietsvoorzieningen, zo luidde de conclusie.

Volgens de VNG ontbreekt een aantal maatregelen in het rapport. Men mist bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van educatie en communicatie of maatregelen specifiek gericht op oudere fietsers.

Daarnaast is het scheiden van snelle en langzame tweewielers binnen de bebouwde kom een maatregel die effect zou kunnen hebben. Verder verwijst de VNG naar het eerder uitgebracht advies om een landelijke maximumsnelheid op fietspaden in te stellen

Ook wijst de VNG erop dat de uitvoering van de meer infrastructureel gerelateerde maatregelen uit het rapport een kostbare zaak is. De vereniging pleit voor een nieuwe subsidieregeling, zoals rond het Startprogramma Duurzaam Veilig. Daarvoor zou een gedeelte van het BDU-budget, dat bestemd is voor de uitvoering van lokale verkeers- en vervoertaken, naar het Gemeentefonds overgeheveld kunnen worden.

Specifiek als gaat om de fiets, signaleert de VNG dat gemeenten worden geconfronteerd met fysieke belemmeringen om maatregelen uit te voeren om knelpunten op drukbereden fietspaden op te lossen. Zo is er soms onvoldoende ruimte beschikbaar om wegen en/of fietspaden anders in te richten. De VNG vraagt de minister om een gerichte impuls om de fietsveiligheid op dergelijke plaatsen aan te kunnen pakken.

Auteur: admin

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.