Einde aan sterk dalende trend verkeersdoden in EU

verkeersdoden_eu
Trend verkeersdoden EU.

In 2014 werden 25700 verkeersdoden geregistreerd in de EU. Dat is 1 procent minder dan in 2014. De sterke dalende lijn van de jaren is daarmee onderbroken. In totaal daalde het aantal verkeersdoden in de periode 2010-2014 met 18 procent.

Zweden, Nederland, UK en Malta kennen verhoudingsgewijs het laagste aantal verkeersdoden. De road fatality rate (het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners) ligt onder de 30. Slecht scoren landen als Polen, Bulgarije en Roemenië.

De meeste verkeersdoden zijn mannen (76 procent). Jongeren zijn oververtegenwoordigd: de leeftijdsgroep 15-24 jaar omvat 11 procent van de EU-bevolking maar daarbinnen vallen 17 procent van de verkeersdoden. Dat aandeel neemt overigens de laatste jaren wel af in tegenstelling tot het aandeel ouderen dat juist toeneemt.

De ontwikkeling van het aantal verkeersdoden varieert sterk van land tot land. Sommige landen, zoals Slowakije en Bulgarije laten in 2014 een stijging zien, andere landen, zoals Finland en Kroatië een daling tot wel 15 procent.
Landen met een lage road fatality rate laten sinds 2010 een minder sterke of geen daling zien van het aantal verkeersdoden.

verkeersdoden_eu_land
Ontwikkeling fatality rate EU-landen.
Onderwerpen:

Auteur: admin

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.