Aantal verkeersdoden in 2014 niet verder gedaald

verkeersdodenIn 2014 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Dat is evenveel in als in 2014. In 2013 was er nog sprak van een daling met 12 procent.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat.

Sinds 2000 is het aantal verkeersdoden gehalveerd tot 570 verkeersdoden in 2014. De grootste daling in de laatste vijftien jaar vond plaats onder inzittenden van een personenauto. Ten opzichte van 2013 vielen in 2014 vooral minder dodelijke slachtoffers onder inzittenden van een personenauto in de leeftijdscategorie 18-24 jarigen.

In de leeftijdscategorie 18-24 jaar is het aantal verkeersdoden afgenomen van 83 in 2013 naar 68 in 2014. Het aantal 65-79 jarigen dat in het verkeer overleed, nam daarentegen toe van 129 in 2013 naar 140 in 2014. Er komen nog altijd relatief veel ouderen (65-plus) om in het verkeer, en dit geldt met name voor ouderen op de fiets: ruim 57% van de verkeersdoden op de fiets was 65-plusser.

Het aantal dodelijke slachtoffers in een personenauto blijft net als voorgaande jaren gestaag afnemen. De meeste dodelijke slachtoffers vallen echter nog wel in deze categorie. Het aantal verkeersdoden in een personenauto daalde van 193 in 2013 naar 187 in 2014. Het dodental onder voetgangers nam af tot 49 in 2014, ten opzichte van 56 in het voorgaande jaar. Het aantal verkeersdoden onder bestuurders of passagiers van een motor of scooter is na het uitzonderlijk lage aantal van 29 in 2013 gestegen naar 55 in 2014. Het dodental onder fietsers en bestuurders of passagiers van brom- en snorfietsen, brommobielen en vrachtauto’s bleef nagenoeg gelijk.

De meeste verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen; van de door de politie geregistreerde verkeersdoden viel 62% op een dergelijke weg. Het aantal geregistreerde verkeersdoden op provinciale wegen kwam uit op 22% van het totaal en 3% van de dodelijke verkeersslachtoffers viel op wegen onder beheer van een waterschap. Het aantal geregistreerde verkeersdoden op Rijkswegen bedroeg 13% van het totaal. Dat is één procent meer dan vorig jaar. Het aantal geregistreerde verkeersdoden nam in 2014 het meeste af op wegen waar maximaal 30 en 50 kilometer per uur mag worden gereden, met respectievelijk 43% en 17% ten opzichte van 2013.

verkeersdoden2015

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.