Wereldcongres over jongeren in het verkeer in Rotterdam

Van 24 tot 26 juni heeft in Rotterdam een groot congres plaats over de veiligheid van jongeren in het verkeer, georganiseerd door La Prévention Routière Internationale.

Al jaren tonen de cijfers van verkeersslachtoffers aan dat jongeren, tot de leeftijd van 25 jaar, oververtegenwoordigd zijn. Dat geldt voor de situatie in Nederland, maar wereldwijd is het beeld nog ongunstiger. Jongeren zijn met méér dan 380.000 doden per jaar het slachtoffer van de verkeersonveiligheid. La Prévention Routière Internationale (PRI) is een internationale organisatie voor verkeersveiligheid, waar een 60-tal landen aan verbonden is. De PRI wil haar 50-jarig bestaan aangrijpen om extra aandacht te besteden aan jongeren in het verkeer en heeft daartoe een uniek wereldcongres georganiseerd van 24 t/m 26 juni in het WTC te Rotterdam. Een uniek congres aangezien vertegenwoordigers van regeringen, onderzoeksinstituten, bedrijven en NGO’s vanuit alle continenten de focus zullen richten op de gevolgen voor jongeren die de wereldwijde mobiliteit met zich meebrengt. Het karakter van dit congres is deels wetenschappelijk, deels ervaringsgericht.
Het programma laat een keur aan nationale en internationale sprekers zien, die op de onderscheidende thema’s in zullen zoemen. Het congres zal afgesloten worden met een resolutie, welke door Mr. C. Eurlings zal worden ingebracht op de 1ste UN conference voor Ministers van Verkeer in Moskou 19-20 november 2009.
Zie ook www.priworldcongress2009.com

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Wereldcongres over jongeren in het verkeer in Rotterdam - VerkeersNet

Wereldcongres over jongeren in het verkeer in Rotterdam

Van 24 tot 26 juni heeft in Rotterdam een groot congres plaats over de veiligheid van jongeren in het verkeer, georganiseerd door La Prévention Routière Internationale.

Al jaren tonen de cijfers van verkeersslachtoffers aan dat jongeren, tot de leeftijd van 25 jaar, oververtegenwoordigd zijn. Dat geldt voor de situatie in Nederland, maar wereldwijd is het beeld nog ongunstiger. Jongeren zijn met méér dan 380.000 doden per jaar het slachtoffer van de verkeersonveiligheid. La Prévention Routière Internationale (PRI) is een internationale organisatie voor verkeersveiligheid, waar een 60-tal landen aan verbonden is. De PRI wil haar 50-jarig bestaan aangrijpen om extra aandacht te besteden aan jongeren in het verkeer en heeft daartoe een uniek wereldcongres georganiseerd van 24 t/m 26 juni in het WTC te Rotterdam. Een uniek congres aangezien vertegenwoordigers van regeringen, onderzoeksinstituten, bedrijven en NGO’s vanuit alle continenten de focus zullen richten op de gevolgen voor jongeren die de wereldwijde mobiliteit met zich meebrengt. Het karakter van dit congres is deels wetenschappelijk, deels ervaringsgericht.
Het programma laat een keur aan nationale en internationale sprekers zien, die op de onderscheidende thema’s in zullen zoemen. Het congres zal afgesloten worden met een resolutie, welke door Mr. C. Eurlings zal worden ingebracht op de 1ste UN conference voor Ministers van Verkeer in Moskou 19-20 november 2009.
Zie ook www.priworldcongress2009.com

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.