Binnenstad Gent in zijn geheel 30 km/uur zone

gentIn alle straten binnen de stadsring geldt in Gent sinds kort een maximumsnelheid van 30 km/uur. Een grootschalige campagne begeleidt de introductie van de maatregel.

Die is doorgevoerd ondanks felle tegenstand van de oppositie in de gemeenteraad en ook het Vlaams Gewest keerde zich tegen de maatregel. Maar het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat alleen op deze manier doelstellingen ten aanzien van luchtkwaliteit, geluidhinder en verkeersveiligheid binnen bereik komen.

De invoering van de omvangrijke 30 km-zone gaat niet gepaard met infrastructurele maatregelen.

In Gent (ca. 250.000 inwoners) komt ongeveer 1.000 km straten in aanmerking komt voor Zone 30 en dat zou inhouden dat meer dan 10.000 snelheidsremmende maatregelen zouden moeten worden aangelegd. Dat is niet alleen financieel onhaalbaar, de stad is ook van mening dat snelheidsremmende infrastructuur niet absoluut noodzakelijk is voor het inrichten van een zone 30 gebied. Ook wanneer een deel van de automobilisten zich aan de snelheidsbeperking houdt, is er al een effect op de verkeersveiligheid, zo stelt men.

Daarbij zal de politie op naleving toezien. Vanaf juni 2015 zal verbaliserend opgetreden.

Er loopt ook een bewustwordingscampagne onder de noemer ‘Gent daagt uit’. Die campagne roept de Gentenaars op zich achter de zone 30 te scharen. Dat kunnen ze tonen door affiches voor het raam te hangen of door een uitdaging aan te gaan

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een gratis proefabonnement van een maand.

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.