30% minder doden door veilig wegontwerp

Uit een analyse binnen het zogenoemde EuroRAP programma blijkt dat het aantal ernstige ongevallen in Europa met ruim 30% kan worden teruggebracht door gebruik te gaan maken van een standaard veilig wegontwerp. In Nederland zijn dergelijke percentages haalbaar, wat neerkomt op een vermindering van ongeveer 200 verkeersdoden per jaar. Dit stelt de ANWB.

EuroRAP is een Europees programma, dat wegen beoordeelt op verkeersveiligheid aan de hand van de fysieke eigenschappen. Bomen dicht langs wegen, water langs wegen en onoverzichtelijke kruisingen geven een weg een slechte beoordeling. Het programma is een initiatief van de ANWB en de Europese zusterclubs.
Begin juni is de nieuwe Europese Campagne voor Veilig Wegontwerp van start gegaan. Uitgangspunt voor de campagne is het in de komende tien jaar terugbrengen van het aantal ernstige verkeersongevallen in Europa met tenminste 30%. Volgens vooraanstaande wegontwerpers moeten de Europese wegen meer herkenbaar en voorspelbaar zijn en daarnaast zodanig worden ingericht dat
rijfouten niet direct tot ernstige gevolgen leiden. Dit kan simpelweg door het investeren in relatief eenvoudige oplossingen in veilige wegen en kruispunten en basisvoorzieningen zoals vangrails. Opmerkelijk hierbij is dat de investeringskosten voor aanleg of aanpassing van de infrastructuur beperkt zijn.
Voor Nederland betekent dit een extra inspanning om met name de wegen buiten de bebouwde kom volgens dit principe aan te pakken, stelt de ANWB verder. Minister Eurlings heeft hierin al het voortouw genomen en heeft aangegeven alle rijkswegen te gaan aanpassen zodat deze minimaal drie sterren verkrijgen volgens het EuroRAP systeem.
In het najaar van 2009 verschijnt verder nog een kaart van alle risicowegen binnen Europa, die overhandigd zal worden aan het nieuw verkozen Europese parlement. De Campagne roept op tot meer initiatieven voor een veilige wegeninfrastructuur, vooral gericht op wegen waar de meeste (dodelijke) ongevallen plaatsvinden. Met de campagne wordt ingezet om snel effectieve en efficiƫnte oplossingen aan te dragen waarmee zowel het aantal ernstige ongevallen als ook de kosten die dit met zich meebrengt binnen korte termijn substantieel te laten afnemen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

30% minder doden door veilig wegontwerp - VerkeersNet

30% minder doden door veilig wegontwerp

Uit een analyse binnen het zogenoemde EuroRAP programma blijkt dat het aantal ernstige ongevallen in Europa met ruim 30% kan worden teruggebracht door gebruik te gaan maken van een standaard veilig wegontwerp. In Nederland zijn dergelijke percentages haalbaar, wat neerkomt op een vermindering van ongeveer 200 verkeersdoden per jaar. Dit stelt de ANWB.

EuroRAP is een Europees programma, dat wegen beoordeelt op verkeersveiligheid aan de hand van de fysieke eigenschappen. Bomen dicht langs wegen, water langs wegen en onoverzichtelijke kruisingen geven een weg een slechte beoordeling. Het programma is een initiatief van de ANWB en de Europese zusterclubs.
Begin juni is de nieuwe Europese Campagne voor Veilig Wegontwerp van start gegaan. Uitgangspunt voor de campagne is het in de komende tien jaar terugbrengen van het aantal ernstige verkeersongevallen in Europa met tenminste 30%. Volgens vooraanstaande wegontwerpers moeten de Europese wegen meer herkenbaar en voorspelbaar zijn en daarnaast zodanig worden ingericht dat
rijfouten niet direct tot ernstige gevolgen leiden. Dit kan simpelweg door het investeren in relatief eenvoudige oplossingen in veilige wegen en kruispunten en basisvoorzieningen zoals vangrails. Opmerkelijk hierbij is dat de investeringskosten voor aanleg of aanpassing van de infrastructuur beperkt zijn.
Voor Nederland betekent dit een extra inspanning om met name de wegen buiten de bebouwde kom volgens dit principe aan te pakken, stelt de ANWB verder. Minister Eurlings heeft hierin al het voortouw genomen en heeft aangegeven alle rijkswegen te gaan aanpassen zodat deze minimaal drie sterren verkrijgen volgens het EuroRAP systeem.
In het najaar van 2009 verschijnt verder nog een kaart van alle risicowegen binnen Europa, die overhandigd zal worden aan het nieuw verkozen Europese parlement. De Campagne roept op tot meer initiatieven voor een veilige wegeninfrastructuur, vooral gericht op wegen waar de meeste (dodelijke) ongevallen plaatsvinden. Met de campagne wordt ingezet om snel effectieve en efficiƫnte oplossingen aan te dragen waarmee zowel het aantal ernstige ongevallen als ook de kosten die dit met zich meebrengt binnen korte termijn substantieel te laten afnemen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.