Alle ongevallen in Overijssel en Gelderland online

oververkeerOverijssel en Gelderland hebben een kaart online gezet met daarop alle geregistreerde letselongevallen.

De kaart biedt informatie over ongevallen, gevaarlijke kruispunten en over belangrijke doelgroepen en gedragingen. Zo is bijvoorbeeld te zien op welke kruispunten veel ongevallen plaatsvinden, bij welke ongevallen fietsers betrokken zijn en of er alcohol in het spel is.

Er is gebruik gemaakt van geregistreerde ongevallen tot en met 2013, waarbij minimaal sprake is van letsel. Vanwege de slechte registratie van de afgelopen jaren, geeft de kaart geen compleet beeld. Het is een indicatie.

Met de informatie op de kaart die is gemaakt door bureau Hastig is zoveel mogelijk aangesloten bij de focusthema’s die het ROV Oost-Nederland hanteert. Momenteel bevat de kaart informatie over gevaarlijke kruispunten, en over ongevallen met jonge en oudere fietsers, jonge bromfietsers en automobilsten en ongevallen waarbij alcohol in het spel is.

Dankzij de opbouw in kaartlagen is het mogelijk verbanden te zien. Zo kan het zijn dat op een gevaarlijk kruispunt met name veel ongevallen met fietsers plaatsvinden. Door de betreffende lagen aan te zetten kan dat snel worden vastgesteld.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.