70 km/uur wordt de norm op Vlaamse gewestwegen

gewestwegDe provinciale wegen in Vlaanderen krijgen een snelheidslimiet van 70 km/uur. Dat scheelt wellicht verkeersslachtoffers, maar in ieder geval een hoop verkeersborden.

De afgelopen jaren kwam er een einde aan de daling van het aantal verkeersdoden op de Vlaamse wegen. 2014 betekende zelfs een absoluut keerpunt door een stijging van het aantal verkeersdoden tot 400. Studies van het BIVV tonen volgens de Vlaamse overheid duidelijk aan men zich binnen de bebouwde kom nog relatief goed aan de snelheidsregimes houdt, maar eenmaal buiten de bebouwde kom wordt het gaspedaal vaak te hard ingeduwd. Gevolg is ook dat er te veel verkeerslachtoffers vallen op de gewestwegen.

Er verandert niet zo heel veel door de nieuwe limiet van 70 km/uur, want op de meeste wegen, zo’n 6000 km van de in totaal 8000 km aan gewestwegen, geldt de limiet al want daar staan snelheidsborden.

Op dergelijke wegen moet de snelheid na elk wegkruising echter met borden opnieuw aangeduid worden. Meer dan 16.000 borden kunnen nu verdwijnen en hoeven niet meer periodiek vervangen worden. Een besparing voor Vlaanderen van minstens 3,2 miljoen euro.

Om de wegbeheerders de tijd te geven om de talloze borden te verwijderen, gaat de nieuwe regeling van start vanaf 1 januari 2017.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.