Speciale trainingen voor jonge automobilisten hebben beperkt effect

trialsHet effect van speciale trainingen op het schadegedrag van jonge automobilisten lijkt gering. Interpolis deed onderzoek naar TRAILS (een rijvaardigheidstraining op een oefenterrein), een iPad test en test met een virtuele bril. Als er al effect meetbaar is, dan is dat meestal na een tijdje weer verdwenen.

Jongeren betalen een hogere premie voor hun autoverzekering, soms wel vijf keer zo veel als een ervaren automobilist. Interpolis heeft onderzocht of het mogelijk is om het schadegedrag van deze groep terug te dringen door middel van specifiek op jongeren gerichte trainingen.

Men onderzocht de bestaande rijvaardigheidstraining TRIALS en twee door Interpolis ontwikkelde virtuele trainingen met een iPad en een Oculus Rift (virtuele bril).

Met behulp van vragenlijsten en een gevaarherkenningstest direct na de training en een vragenlijst drie weken nà de training werd het effect door de SWOV bepaald. De deelnemers werden vragen gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld zelfvertrouwen, zelfinschatting, de invloed van eigen gedrag op ongevallen, risicoperceptie enzovoort.

Zowel deelnemers aan TRIALS als de deelnemers aan de iPadtraining gaven na de test aan dat ze de oorzaken van verkeersongevallen sterker zien als iets dat door de bestuurder zelf kan worden beïnvloed en minder als iets dat afhankelijk is van toeval. Dit is een gunstig verkeersveiligheidseffect, aldus de SWOV. En de deelnemers aan de Oculus Rift-training hebben na de training minder zelfvertrouwen dan daarvoor, hetgeen een gunstig verkeersveiligheidseffect is: een te groot zelfvertrouwen wordt in verband gebracht met ongevalsbetrokkenheid.

De meeste van die effecten blijken echter na drie weken volledig te zijn weggeëbd.

Alleen TRIALS-deelnemers rapporteren drie weken na de training iets minder vaak gevaarlijke gedragingen dan voor de training. Daar staat echter tegenover dat deelnemers in de TRIALS-groep aangeven aan dat het vertrouwen in het eigen kunnen is toegenomen. Dit kan echter ook ongewenst zijn, aldus de SWOV. ‘Als men door het toegenomen vertrouwen meer risico’s gaat nemen terwijl de vaardigheden door deze korte training nog niet substantieel verbeterd zijn, is het mogelijk dat er juist meer schades ontstaan in plaats van minder.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.