Verkeersveiligheid bij basisschool meest gebaat bij aanpak foutgeparkeerde auto’s

schoolHet aanpakken van foutgeparkeerde auto’s is waarschijnlijk het meest probate middel om de verkeersveiligheid bij basisscholen te verbeteren.

Dat stelt Bart Geerts die een op het onderwerp ‘Verkeersveiligheid in de omgeving van basisscholen’ afstudeerde aan de TU Delft. Hij onderzocht of de onveiligheid meetbaar te maken is – gezien het feit dat het veelal om subjectieve verkeersonveiligheid gaat – en welke maatregelen het meeste rendement hebben.

Om meetgegevens te verkrijgen is bij acht scholen met telslangen verkeer geteld en zijn snelheden gemeten. Fout geparkeerde auto’s zijn gemeten door gebruik te maken van videobeelden. Verder zijn ouders geënquêteerd.

Die laatsten noemden vooral de manier waarop de mensen hun auto parkeren rond de school, de verkeersdrukte rond de school en de beschikbare parkeercapaciteit rond de school als probleem.

Uit de analyse van Geert blijkt echter dat het meer gaat om de algemene verkeerssituatie rond de school, de verkeersveilige inrichting van de straten rondom school, en de manier waarop mensen hun auto parkeren rond de school.

Vertaald in maatregelen die voor gemeenten haalbaar zijn moet volgens Bart Geerts het aanpakken van fout geparkeerde auto’s in de schoolomgeving de meeste prioriteit krijgen. Dat draagt het meeste bij aan de beleefde verkeersonveiligheid. De aanpak van te hard rijden is een volgende maatregel die in aanmerking komt want ook dat heeft een behoorlijke invloed op de subjectieve onveiligheid. ‘Te veel verkeer in de schoolomgeving’ is een ander pijnpunt, maar dat is meestal lastiger te veranderen.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.