Daling aantal verkeersslachtoffers vooral dankzij financiële crisis

ongevalDe daling van het aantal verkeerslachtoffer in de afgelopen jaren is voor een belangrijk deel te danken aan de economische recessie.

Dat blijkt uit een studie van de OECD, die de werkloosheidcijfers in 14 OECD-landen, waaronder Nederland, vergeleek met de verkeersongevallencijfers.

De terugval van het aantal verkeersdoden sinds 2008 is waarschijnlijk voor tweederde terug te voeren op de recessie.In de 14 landen daalde het aantal verkeersdoden in 2009 en 2010 met 7467. Daarvan zijn er 4850 een gevolg van de financiële crisis, zo becijferde de OECD.

De onderzoekers geven een aantal redenen voor de terugloop van het aantal slachtoffers.

Een economische terugval leidt tot vermindering van de mobiliteitsgroei of zelf tot een afname van mobiliteit. En de grootste vermindering doet zich voor onder groepen met een hoog risicoprofiel, werkloosheid is over het algemeen het hoogste onder jongeren.

En wellicht de belangrijkste reden is dat een lager besteedbaar inkomen leidt tot voorzichtiger rijgedrag, bijvoorbeeld als het gaat om rijden onder invloed, lagere cq. zuiniger rijsnelheden en minder recreatieve trips.

werkloosheid_verkeersveiligheid
Relatie verkeersdoden-werkloosheid in Nederland (bron: Why Does Road Safety Improve When Economic Times Are Hard? | International Transport Forum)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Daling aantal verkeersslachtoffers vooral dankzij financiële crisis - VerkeersNet

Daling aantal verkeersslachtoffers vooral dankzij financiële crisis

ongevalDe daling van het aantal verkeerslachtoffer in de afgelopen jaren is voor een belangrijk deel te danken aan de economische recessie.

Dat blijkt uit een studie van de OECD, die de werkloosheidcijfers in 14 OECD-landen, waaronder Nederland, vergeleek met de verkeersongevallencijfers.

De terugval van het aantal verkeersdoden sinds 2008 is waarschijnlijk voor tweederde terug te voeren op de recessie.In de 14 landen daalde het aantal verkeersdoden in 2009 en 2010 met 7467. Daarvan zijn er 4850 een gevolg van de financiële crisis, zo becijferde de OECD.

De onderzoekers geven een aantal redenen voor de terugloop van het aantal slachtoffers.

Een economische terugval leidt tot vermindering van de mobiliteitsgroei of zelf tot een afname van mobiliteit. En de grootste vermindering doet zich voor onder groepen met een hoog risicoprofiel, werkloosheid is over het algemeen het hoogste onder jongeren.

En wellicht de belangrijkste reden is dat een lager besteedbaar inkomen leidt tot voorzichtiger rijgedrag, bijvoorbeeld als het gaat om rijden onder invloed, lagere cq. zuiniger rijsnelheden en minder recreatieve trips.

werkloosheid_verkeersveiligheid
Relatie verkeersdoden-werkloosheid in Nederland (bron: Why Does Road Safety Improve When Economic Times Are Hard? | International Transport Forum)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.