Recordaantal ernstig verkeersgewonden

051001-002Het geschatte aantal ernstig verkeersgewonden komt voor 2014 uit op 20.700. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van 2013 (18.800) en het hoogste aantal ooit. Dat aantal zal nog fors oplopen tot 2020. Dit voorspelt de SWOV in het rapport ‘De verkeersveiligheid in 2020 en 2030’. De verwachting is dat de komende jaren voor het eerst sinds 1961 meer fietsers dan autoinzittenden in het verkeer zullen omkomen.

In 2020 vallen bij het bestaande en voorgenomen beleid naar verwachting tussen de 500 en 510 verkeersdoden. Dit is ongeveer gelijk aan de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020. In 2030 ligt het aantal verkeersdoden naar verwachting tussen de 330 en 470 per jaar.

Met name ernstig verkeersgewonden vormen een groot maatschappelijk probleem: één op de vijf mensen die dit betreft, houdt zijn of haar leven lang last van het opgelopen letsel (bv. een gebroken heup of een schedelfractuur). De kosten voor de samenleving zijn navenant hoog: meer dan €5 miljard per jaar. Het grootste deel hiervan komt voor rekening van burgers en bedrijven.

De doelstelling van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 zal niet worden gehaald, verwacht de SWOV. Ook in 2030 vallen er zeer waarschijnlijk nog altijd aanzienlijk meer dan 10.600 ernstig verkeersgewonden, namelijk tussen de 14.700 en 19.200.

Vergeleken met andere groepen verkeersdeelnemers gaat het vooral minder goed met de verkeersveiligheid van de fietser. De fiets wint aan populariteit, mede dankzij de opkomst van de e-bike. Fietsers zin echter kwetsbaar. Een van de belangrijkste maatregelen uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid uit 2012 was om die reden de lokale aanpak ‘veilig fietsen’. Inmiddels heeft 70% van de gemeenten aangegeven dat zij fietsveiligheid in haar beleid heeft opgenomen of binnenkort gaat opnemen. Het is echter nog niet duidelijk tot welke concrete verkeersveiligheidsmaatregelen op straat dit heeft geleid of nog gaat leiden.

Ruim de helft van het aantal verkeersgewonden dat in het ziekenhuis geregistreerd wordt, is een fietser. Als we in Nederland het aantal verkeersgewonden substantieel willen verminderen, moet fietsen dus veel veiliger worden, aldus de SWOV. Naast beleid is uitvoering onmisbaar. Daarbij geldt: investeren in meer fietsveiligheid is ook van groot belang voor het terugdringen van het aantal verkeersdoden.

De SWOV signaleert in dat verband dat op 41% van de 50km/uur-wegen geen gescheiden infrastructuur voor fietsers beschikbaar is. Om de gevolgen van fietsongevallen zonder motorvoertuigen te voorkomen, is het daarnaast ook van belang dat fietspaden zelf veilig worden ingericht: zonder obstakels, met een veilige berm en een stroef en vlak wegdek. Op dat gebied hebben overheden een sleutelrol, benadrukt de SWOV.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.