Meer schadeclaims door aanrijdingen met zwakke verkeersdeelnemers

aanrijdingWaar het totaal aantal schadeclaims in het verkeer daalt, geldt dat niet voor aanrijdingen van auto’s met fietsers en voetgangers. Dat aantal particuliere claims steeg van bijna 9.700 in 2010 naar 10.400 vorig jaar. Dat blijkt uit de eerste Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond heeft een analyse gemaakt van miljoenen schadeclaims als gevolg van aanrijdingen die (auto)verzekeraars de afgelopen vijf jaar hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS).
Het Verbond constateert een opvallende piek in het aantal aanrijdingen met ‘zwakke’ verkeersdeelnemers vlak na de zomervakantie. Het Verbond vermoedt dat dit te maken heeft met het feit dat kinderen weer naar school gaan. Waren er vorig jaar gemiddeld wekelijks zo’n 200 aanrijdingen met fietsers en voetgangers, in de weken na de zomervakantie stijgt dat naar 250-280 ongelukken wekelijks.

Ook na andere vakanties, zoals voorjaar, mei, najaar en Kerst, zijn er pieken, maar die zijn kleiner en duren beduidend korter dan de piek van zes weken na de zomervakantie.

Het aantal ongevallen in het verkeer waarbij auto’s betrokken zijn, is het afgelopen jaar iets gedaald. Noteerden verzekeraars in 2013 nog ruim 483.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, in 2014 daalde dat naar 462.000.
En volgens het Verbond zou een laagstaande zon tijdens de ochtend- en avondspits leiden tot een toename van het aantal auto-ongelukken. Onduidelijk is of de conclusie uit de cijfers komt, of dat er sprake is van een interpretatie door de verzekeraars.

In de ochtendspits zou de spitszon tot twintig procent meer aanrijdingen leiden, vooral tussen auto’s, wat neerkomt op circa vijfhonderd extra aanrijdingen. Tijdens een avondspitszon blijkt uit de cijfers vooral een toename van het aantal ongevallen op provinciale en gemeentelijke wegen. Ook zijn er dan meer aanrijdingen met voetgangers en fietsers (zeventien procent) en dieren (zeven procent).

Het aantal verkeersclaims is redelijk gelijkmatig verdeeld over de werkdagen; op vrijdag zijn er de meeste aanrijdingen (zeventien procent). Dat percentage claims ligt op zaterdag lager, en zondag gebeuren ondanks het fenomeen ‘zondagsrijder’ de minste aanrijdingen. De cijfers worden door het Verbond niet gerelateerd aan het aantal kilometers dat die dagen worden afgelegd door automobilisten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.