Beleidsimpuls Verkeersveiligheid levert nog weinig op

Het verkeersveiligheidsbeleid van het ministerie van IenM blijft steken in goede voornemens. In 2014 is het aantal ernstig verkeersgewonden gestegen en het aantal verkeersdoden niet verder gedaald. Meetbare effecten van de zogenaamde Beleidsimpuls Verkeersveiligheid zijn er niet.

Dat valt af te leiden uit het rapport ‘Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2015’ waarin de SWOV de ongevallencijfers van de afgelopen jaren analyseert.

Al in 2011 werd duidelijk dat het daarmee de verkeerde kant op gaat. De ‘Beleidsimpuls Verkeersveiligheid’ moest daar een ommekeer in zien te brengen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zette samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners in 2012 in totaal 23 extra acties op de rails die voornamelijk betrekking hebben op fietsers en ouderen. Want hoewel de ongevallenregistratie nog altijd niet op orde is, is wel duidelijk dat het aandeel fietsers in het totale aantal ernstig verkeersgewonden in de ziekenhuisregistratie toeneemt. Ongevallen zonder betrokkenheid van een motorvoertuig, zogenaamde enkelvoudige ongevallen, voeren daarin de boventoon. Daarbij springen vooral de ongevallen uit in de leeftijdsgroep 60 tot 69 jaar, een groep die meer en meer van de fiets gebruik maakt.

Eén van de maatregelen uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid was de ‘Lokale aanpak veilig fietsen’, bedoeld om de fietsveiligheid bij meer gemeenten bovenaan de agenda te krijgen. Inmiddels zegt 68% van de gemeenten ermee aan de slag te zijn gegaan. Het is, aldus de SWOV, echter onduidelijk tot welke concrete maatregelen dit heeft geleid. Ook hebben de geode voornemens niet geleid in een verschuiving van aandachtspunten in de periode 2014-2015 ten opzichte van 2013-2014. Van de infrastructurele onderwerpen krijgen kruispunten, schoolomgevingen en fietspaaltjes nog altijd de meeste aandacht.

Ook is nog weinig informatie beschikbaar over de effecten van Blijf Veilig Mobiel-producten op de verkeersveiligheid van ouderen, een andere hoeksteen onder de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. Wel blijkt uit een vragenlijststudie dat 55-plussers veiligheidsoverwegingen en risicoinschattingen niet of nauwelijks belangrijk vinden bij de keuze van een vervoermiddel.

Op het gebied van gedrag zijn er eveneens maatregelen voorgesteld in de Beleidsimpuls. Het gaat om een onderzoek naar mogelijkheden om verkeersgedrag onbewust te beïnvloeden en een website waarop mensen hun verkeerskennis kunnen checken. ‘Het onderzoek is gepubliceerd en de website is nog online, maar de doorwerking van deze acties op de verkeersveiligheid is onduidelijk.’

De SWOV beveelt daarom aan de uitvoering van de beleidsplannen in verschillende gemeenten te monitoren en de veiligheid van de fietsinfrastructuur en het fietsgedrag in kaart te brengen en te monitoren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.