Shared Space ontmoet Duurzaam Veilig

Shared Space en Duurzaam Veilig zijn inmiddels bekende begrippen in de verkeerswereld. De SWOV koppelt ze aan elkaar onder de noemer ‘Sociale vergevingsgezindheid‘ in een rapport met deze titel. Daarin voegt het onderzoekinstituut dit als nieuwe principe toe aan de Duurzaam Veilig-visie. ‘Naast functionaliteit, homogeniteit en herkenbaarheid zijn ook sociale interacties tussen mensen onderling van belang’, aldus de SWOV. En binnen het Shared Space concept staat juist dat principe centraal.

De toevoeging van het principe ‘sociale vergevingsgezindheid’ aan de Duurzaam Veilig-visie, wijst zeer terecht op de belangrijke rol van de (sociale) interacties tussen verkeersdeelnemers, aldus onderzoeker dr. M. Houtenbos i het rapport. ‘Net zoals de fysieke verkeersomgeving vergevingsgezind kan zijn met betrekking tot fouten, kunnen ook verkeersdeelnemers onderling zorgen dat fouten niet direct tot letsel of een ongeval leiden. Dit principe noemen we sociale vergevingsgezindheid.’
Houtenbos noemt in het rapport Shared Space als voorbeeld. Shared Space grijpt in op de mogelijkheid interactiegedrag te beïnvloeden via de wijze waarop de omgeving is ingericht. Door elementen uit de omgeving te verwijderen, zoals borden en belijning, laat Shared Space in principe meer ruimte voor ‘natuurlijk’ interactiegedrag, waarbij het verkeer minder door de formele verkeersregels wordt geregeld. Met deze sociale insteek lijkt een Shared Space-omgeving zich meer te lenen voor vergevingsgezind gedrag dan een omgeving waarin de interactie tussen verkeersdeelnemers veel meer geregeld wordt door statische elementen (bijvoorbeeld borden en belijning). Om meer inzicht te krijgen in de veiligheidseffecten van een Shared Space-omgeving ten opzichte van een conventionele inrichting waarin meer geregeld is, zou het zinvol zijn interactiegedrag in de verschillende omgevingen te vergelijken, aldus Houtenbos, die er wel aan toevoegt dat minder formeel regelen en meer aan de weggebruikers onderling overlaten ook nadelige gevolgen kan hebben voor relatief kwetsbare verkeersdeelnemers die het lastig vinden om zich door de omgeving te bewegen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Shared Space ontmoet Duurzaam Veilig - VerkeersNet

Shared Space ontmoet Duurzaam Veilig

Shared Space en Duurzaam Veilig zijn inmiddels bekende begrippen in de verkeerswereld. De SWOV koppelt ze aan elkaar onder de noemer ‘Sociale vergevingsgezindheid‘ in een rapport met deze titel. Daarin voegt het onderzoekinstituut dit als nieuwe principe toe aan de Duurzaam Veilig-visie. ‘Naast functionaliteit, homogeniteit en herkenbaarheid zijn ook sociale interacties tussen mensen onderling van belang’, aldus de SWOV. En binnen het Shared Space concept staat juist dat principe centraal.

De toevoeging van het principe ‘sociale vergevingsgezindheid’ aan de Duurzaam Veilig-visie, wijst zeer terecht op de belangrijke rol van de (sociale) interacties tussen verkeersdeelnemers, aldus onderzoeker dr. M. Houtenbos i het rapport. ‘Net zoals de fysieke verkeersomgeving vergevingsgezind kan zijn met betrekking tot fouten, kunnen ook verkeersdeelnemers onderling zorgen dat fouten niet direct tot letsel of een ongeval leiden. Dit principe noemen we sociale vergevingsgezindheid.’
Houtenbos noemt in het rapport Shared Space als voorbeeld. Shared Space grijpt in op de mogelijkheid interactiegedrag te beïnvloeden via de wijze waarop de omgeving is ingericht. Door elementen uit de omgeving te verwijderen, zoals borden en belijning, laat Shared Space in principe meer ruimte voor ‘natuurlijk’ interactiegedrag, waarbij het verkeer minder door de formele verkeersregels wordt geregeld. Met deze sociale insteek lijkt een Shared Space-omgeving zich meer te lenen voor vergevingsgezind gedrag dan een omgeving waarin de interactie tussen verkeersdeelnemers veel meer geregeld wordt door statische elementen (bijvoorbeeld borden en belijning). Om meer inzicht te krijgen in de veiligheidseffecten van een Shared Space-omgeving ten opzichte van een conventionele inrichting waarin meer geregeld is, zou het zinvol zijn interactiegedrag in de verschillende omgevingen te vergelijken, aldus Houtenbos, die er wel aan toevoegt dat minder formeel regelen en meer aan de weggebruikers onderling overlaten ook nadelige gevolgen kan hebben voor relatief kwetsbare verkeersdeelnemers die het lastig vinden om zich door de omgeving te bewegen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.