Lichte daling acoholmisbruik in het verkeer

In 2008 is het aantal bestuurders met alcohol op verder afgenomen. Een hoger percentage (93,2%) dan voorheen zat nuchter achter het stuur en blies minder dan 0,2 promille. In 2000 lag dat nog op 90,2%.  Toch nemen vooral beginnende bestuurders nog steeds grote risico’s door met alcohol achter het stuur te stappen. Niet minder dan één op de twintig (4,8%) van hen overschrijdt de limiet van 0,2 promille. Tussen 2 en 4 uur van de vrijdagnacht blaast maar liefst 11,3% van de beginnende bestuurders een te hoog promillage. Dit meldt het BVOM.

Omdat beginnende bestuurders een verhoogd ongevalrisico hebben, geldt voor deze groep sinds januari 2006 een alcohollimiet van 0,2 promille. Iedereen die minder dan vijf jaar een rijbewijs heeft is een beginnend bestuurder. Het aandeel van 4,8% drankrijders onder beginnende bestuurders ligt in 2008 lager dan in 2007, toen het 5,2% bedroeg. De daling van 0,4% is geheel terug te vinden in de groep ‘lichte drinkers’ (tussen 0,2 en 0,5‰). Daaruit blijkt dat steeds minder beginnend bestuurders ervoor kiezen toch een paar glazen te drinken. Opvallend is verder dat vooral beginnend bestuurders van 25 jaar en ouder vaker de fout in gaan (7,7%) dan echte jonge bestuurders tot 25 jaar (4,2%). Om het relatief hoge aandeel overtreders onder de beginnende bestuurders terug te dringen is per 1 oktober 2008 de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol ingevoerd. Dit is een verplichte cursus van twee dagdelen voor beginnende bestuurders met een alcoholpromillage tussen 0,5 en 0,8. De kosten komen voor rekening van de cursisten.

Ervaren bestuurders zijn in overtreding bij een promillage van 0,5 promille. Ook bij ervaren bestuurders is sprake van een daling: van 3,2% naar 2,9%. Binnen deze groep valt op dat het aandeel van degene die tussen de 0,2 en 0,8‰ blazen is afgenomen met 0,4% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het aandeel zware drinkers (meer dan 1,3 promille) is onder beide groepen nagenoeg gelijk: 0,4 procent. Het percentage zware drinkers ligt al jarenlang op hetzelfde niveau. Zware drinkers zijn verantwoordelijk voor een onevenredig groot deel van de alcoholgerelateerde ongevallen. Voor deze categorie bereidt het ministerie van Verkeer en Waterstaat het alcoholslotprogramma voor. Het alcoholslot is een startonderbreker. Het kabinet wil zware alcoholovertreders het alcoholslotprogramma twee jaar opleggen. De kosten zijn voor eigen rekening. Het wetsvoorstel is maart 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lichte daling acoholmisbruik in het verkeer - VerkeersNet

Lichte daling acoholmisbruik in het verkeer

In 2008 is het aantal bestuurders met alcohol op verder afgenomen. Een hoger percentage (93,2%) dan voorheen zat nuchter achter het stuur en blies minder dan 0,2 promille. In 2000 lag dat nog op 90,2%.  Toch nemen vooral beginnende bestuurders nog steeds grote risico’s door met alcohol achter het stuur te stappen. Niet minder dan één op de twintig (4,8%) van hen overschrijdt de limiet van 0,2 promille. Tussen 2 en 4 uur van de vrijdagnacht blaast maar liefst 11,3% van de beginnende bestuurders een te hoog promillage. Dit meldt het BVOM.

Omdat beginnende bestuurders een verhoogd ongevalrisico hebben, geldt voor deze groep sinds januari 2006 een alcohollimiet van 0,2 promille. Iedereen die minder dan vijf jaar een rijbewijs heeft is een beginnend bestuurder. Het aandeel van 4,8% drankrijders onder beginnende bestuurders ligt in 2008 lager dan in 2007, toen het 5,2% bedroeg. De daling van 0,4% is geheel terug te vinden in de groep ‘lichte drinkers’ (tussen 0,2 en 0,5‰). Daaruit blijkt dat steeds minder beginnend bestuurders ervoor kiezen toch een paar glazen te drinken. Opvallend is verder dat vooral beginnend bestuurders van 25 jaar en ouder vaker de fout in gaan (7,7%) dan echte jonge bestuurders tot 25 jaar (4,2%). Om het relatief hoge aandeel overtreders onder de beginnende bestuurders terug te dringen is per 1 oktober 2008 de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol ingevoerd. Dit is een verplichte cursus van twee dagdelen voor beginnende bestuurders met een alcoholpromillage tussen 0,5 en 0,8. De kosten komen voor rekening van de cursisten.

Ervaren bestuurders zijn in overtreding bij een promillage van 0,5 promille. Ook bij ervaren bestuurders is sprake van een daling: van 3,2% naar 2,9%. Binnen deze groep valt op dat het aandeel van degene die tussen de 0,2 en 0,8‰ blazen is afgenomen met 0,4% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het aandeel zware drinkers (meer dan 1,3 promille) is onder beide groepen nagenoeg gelijk: 0,4 procent. Het percentage zware drinkers ligt al jarenlang op hetzelfde niveau. Zware drinkers zijn verantwoordelijk voor een onevenredig groot deel van de alcoholgerelateerde ongevallen. Voor deze categorie bereidt het ministerie van Verkeer en Waterstaat het alcoholslotprogramma voor. Het alcoholslot is een startonderbreker. Het kabinet wil zware alcoholovertreders het alcoholslotprogramma twee jaar opleggen. De kosten zijn voor eigen rekening. Het wetsvoorstel is maart 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.