Eurlings wil fietsers in de voorrang op rotondes

rotondeVolgens minster Eurlings moeten fietsers in de bebouwde kom in de voorrang worden meegenomen. Hij gaat hiermee in tegen het standpunt van In haar factsheet (gebaseerd op data uit de periode 1994-2000, gepubliceerd in 2004) komt de SWOV tot de nieuwe analyse dat fietsers ‘in’ de voorrang tot tussen de 52 en 73 extra ziekenhuisgewonden onder fietsers en bromfietsers zou leiden. Deze schatting lijkt wat achterhaald, aldus Eurlings. Volgens een recente, grove, schatting van Rijkswaterstaat vallen er laatste jaren gemiddeld 50 tot 70 geregistreerde ziekenhuisgewonden onder fietsers en snorfietsers en 7 tot 10 ziekenhuisgewonden onder bromfietsers op rotondes binnen de bebouwde kom met vrijliggende fietspaden. Verandering van de voorrang op rotondes met fietspaden is nauwelijks van invloed op bromfietsongevallen door de invoering van de maatregel bromfiets-op-de-rijbaan. Verder, zo stelt de minister, maakt de SWOV geen onderscheid tussen de situatie (in de bebouwde kom) mét vrijliggende fietspaden (waar de SWOV voorstelt fietsers ‘uit’ de voorrang te halen en de CROW voorstelt fietsers ‘in’ de voorrang te houden) en de situatie zónder vrijliggende fietspaden (nog altijd zo’n 45-60% van de rotondes) waarop alle weggebruikers (dus ook fietsers) wettelijk gezien altijd voorrang hebben. ‘Het volgen van de SWOV aanbeveling zal wel eens tot meer onduidelijkheid op rotondes binnen de bebouwde kom kunnen leiden. ‘ Eurlings ziet in ieder geval geen aanleiding is om de huidige situatie te veranderen. De huidige situatie biedt de wegbeheerders waar nodig de mogelijkheid lokaal toegespitste maatregelen te kunnen nemen. ‘Er is vanuit verkeersveiligheid bezien geen sprake van een probleem dat om een andere aanpak vraagt.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Eurlings wil fietsers in de voorrang op rotondes - VerkeersNet

Eurlings wil fietsers in de voorrang op rotondes

rotondeVolgens minster Eurlings moeten fietsers in de bebouwde kom in de voorrang worden meegenomen. Hij gaat hiermee in tegen het standpunt van In haar factsheet (gebaseerd op data uit de periode 1994-2000, gepubliceerd in 2004) komt de SWOV tot de nieuwe analyse dat fietsers ‘in’ de voorrang tot tussen de 52 en 73 extra ziekenhuisgewonden onder fietsers en bromfietsers zou leiden. Deze schatting lijkt wat achterhaald, aldus Eurlings. Volgens een recente, grove, schatting van Rijkswaterstaat vallen er laatste jaren gemiddeld 50 tot 70 geregistreerde ziekenhuisgewonden onder fietsers en snorfietsers en 7 tot 10 ziekenhuisgewonden onder bromfietsers op rotondes binnen de bebouwde kom met vrijliggende fietspaden. Verandering van de voorrang op rotondes met fietspaden is nauwelijks van invloed op bromfietsongevallen door de invoering van de maatregel bromfiets-op-de-rijbaan. Verder, zo stelt de minister, maakt de SWOV geen onderscheid tussen de situatie (in de bebouwde kom) mét vrijliggende fietspaden (waar de SWOV voorstelt fietsers ‘uit’ de voorrang te halen en de CROW voorstelt fietsers ‘in’ de voorrang te houden) en de situatie zónder vrijliggende fietspaden (nog altijd zo’n 45-60% van de rotondes) waarop alle weggebruikers (dus ook fietsers) wettelijk gezien altijd voorrang hebben. ‘Het volgen van de SWOV aanbeveling zal wel eens tot meer onduidelijkheid op rotondes binnen de bebouwde kom kunnen leiden. ‘ Eurlings ziet in ieder geval geen aanleiding is om de huidige situatie te veranderen. De huidige situatie biedt de wegbeheerders waar nodig de mogelijkheid lokaal toegespitste maatregelen te kunnen nemen. ‘Er is vanuit verkeersveiligheid bezien geen sprake van een probleem dat om een andere aanpak vraagt.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.