MobielSchadeMelden moet de ongevallenregistratie weer op peil brengen

starDe introductie van de app en website MobielSchadeMelden moet er toe leiden dat de kwaliteit van de verkeersongevallenregistratie drastisch omhoog gaat.

Of eigenlijk de herintroductie. De app waarmee weggebruikers ongevallen kunnen melden bestond al een tijdje, maar het aantal mogelijkheden is uitgebreid.

Bij een ongeval wordt voor het bepalen van de locatie gebruik gemaakt van GPS. Via het kenteken wordt automatisch de voertuig- en verzekeringsgegevens opgehaald en volstaat het invoeren van de postcode en huisnummer voor het bepalen van de adresgegevens van de betrokkene. En ook zijn de voor verkeersveiligheid belangrijke vragen ingepast.
Nieuw is verder de mogelijkheid om fietsers en slachtoffers in te voeren en wordt een manoeuvre-diagram gegenereerd.

Directe aanleiding voor de grootschalige introductie van de app is het feit dat de verkeersongevallenregistratie in Nederland met grote onderregistratie kampt. Daarom zijn politie, het Verbond van Verzekeraars en VIA het project STAR gestart om te komen tot een efficiënte ongevallenregistratie voor een betrouwbare ongevallenanalyse.

Aan de basis daarvan staan de app en website MobielSchadeMelden waarmee weggebruikers zelf de gegevens invoeren en doorgeven. Deze gegevens worden gecombineerd met andere beschikbare informatie over ongevallen, onder meer afkomstig van de politie zelf.

De procedures zien er in de ogen van de initiatiefnemers als volgt uit: De politie registreert de verkeersongevallen waarbij zij betrokken is door middel van een kenmerkenmeldingPLUS of proces verbaal van aanrijdingen. De politie zorgt voor het snel doorgeven van deze gegevens aan RWS ten behoeve van BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland) en SPV (Stichting Proces Verbaal). SPV maakt de gegevens van de politie anoniem en stelt deze ter beschikking aan VIA ten behoeve van de STAR database.

Het Verbond van verzekeraars verzamelt de ongevalsgegevens van MobielSchadeMelden (app en website) binnen haar eigen ICT omgeving en stelt de gegevens geanonimiseerd ter beschikking aan VIA ten behoeve van de STAR-database.

VIA zorgt ervoor dat de ingewonnen data van zowel de politie als de verzekeraars – al dan niet verrijkt met data uit (commerciële) bestanden – toegankelijk zijn in ViaStat. Hierdoor ontstaat voor de wegbeheerders die hierop een betaald abonnement hebben een doorlopend beeld en signaalfunctie op de actuele ontwikkeling van verkeersongevallen.

Aan het eind van het kalenderjaar worden de ingewonnen data uit de STAR database aan RWS ten behoeve van de nationale verkeersveiligheidsdatabase overgedragen. Rijkwaterstaat beheert de nationale verkeersveiligheidsdatabase: een gratis beschikbare nationale database met zoveel mogelijk informatie van verkeersongevallen, afkomstig uit verschillende publieke en private bronbestanden en op een intelligente wijze met elkaar gekoppeld en gecombineerd. Hiervoor werkt Rijkswaterstaat aan KREVIN (Kwaliteitsverbetering REgistratie Verkeersongevallen in Nederland). KREVIN wordt verrijkt met de additionele data uit de STAR database zodat de meest complete nationale verkeersveiligheidsdatabase wordt gerealiseerd.

Komende tijd moet een grote communicatiecampagne bewerkstelligen dat weggebruikers ook daadwerkelijk de app en website gaan gebruiken. Ook organisaties als ANWB en Fietsersbond hebben daarbij hun medewerking toegezegd.

Het zal overigens al met al nog wel een paar jaar duren voordat de ongevallenregistratie zo weer op het oude niveau is teruggebracht, verwachten betrokkenen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.