Amsterdam benut Safety Performance Index om verkeersonveiligheid aan te pakken

amsterdam48% van de voetgangers in Amsterdam wacht voor een rood voetgangerslicht. Van de fietsers blijft 77% staan tot het licht weer op groen springt. Dat zijn enkele resultaten die voortkomen uit een onderzoek naar het gebruik van safety performance indicatoren waar Amsterdam op dit ogenblik ervaring mee opdoet.

Verkeersveiligheidsbeleid wordt tot nu toe vooral gestoeld op de ongevallencijfers maar zoals bekend zijn die door de gebrekkige registratie onbetrouwbaar. SPI’s zijn indicatoren die een wetenschappelijk aangetoonde relatie hebben met verkeers(on)veiligheid. Het gaat dan verkeersgedrag gerelateerde zaken als de maximumsnelheid van de verschillende verkeersdeelnemers, hoe lang men wacht op groen licht, smartphonegebruik op de fiets, enzovoort.

Een eerste inventarisatie van de SPI’s – die als basis zal worden gebruikt voor het nieuwe verkeersveiligheidsplan van de gemeente – leert dat het vooral de meest kwetsbare verkeersdeelnemers zijn die het vaakst risicogedrag vertonen. 23% van de snorfietsers houdt zich aan de maximum snelheid, gevolgd door auto’s (79%) en taxi’s (78%) op 50km-wegen, auto’s in 30 km-wegen (80%) en bromfietsers (82%).

En het lijkt erop dat hoe sneller of groter het voertuig is, hoe vaker de bestuurder wacht voor een rood verkeerslicht. 96% van de automobilisten wacht voor rood licht, minimaal 90% van het openbaar vervoer (maar dit wordt nog verder onderzocht), 84% van de bromfietsers, 75% van de snorfietsers, 77% van de fietsers en slechts 48% van de voetgangers.

Van de fietsers raakt 73% tijdens een rit weleens afgeleid door de smartphone (swipen, bellen, oordopjes), verleent 14% voorrang aan voetgangers op zebra’s, verleent 90% correct voorrang op verkeer (o.a. van rechts), kijkt 15% om voordat zij inhalen op het fietspad, voert 45% in het donker correcte fietsverlichting en geeft 4% tijdig richting aan als dat nodig is. Tot slot rijdt 97% in de juiste richting op het eenrichtingsfietspad.

36% van de voetgangers, 45% van de fietsers, 67% van de snorfietsers, 63% van de bromfietsers en 77% van de
automobilisten heeft aangegeven in 2015 altijd nuchter te hebben deelgenomen aan het verkeer, waarbij
nuchter is gedefinieerd als maximaal 2 glazen alcohol.

Naast de Safety Performance Index zet Amsterdam ook de Network Safety Index in. Met de methode worden per wegvak de kenmerken van de infrastructuur in beeld gebracht, zoals de aanwezigheid van een vrijliggend fietspad naast een 50km-weg en de aanwezigheid van drempels op de rijbaan. Ook wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre er sprake is van risicofactoren in de infrastructuur, zoals de aanwezigheid van obstakels op het fietspad. In eerste instantie worden alleen de 50km-wegen geanalyseerd, omdat op deze wegen circa 80% van de ernstig gewonden en verkeersdoden valt.

Uit de SPI en de NSI komen speerpunten naar voren die Amsterdam met voorrang wil aanpakken. Zo denkt men onder andere aan infrastructurele maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten maar ook aan de inzet van meer flitspalen en roodlichtcamera’s en extra aandacht voor verkeerseducatie.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.