Nederland telt relatief meeste fietsdoden

ongevalVan de dodelijk verongelukte verkeersslachtoffers in Europa is 8% een fietser. In Nederland ligt dit percentage het hoogst: 25%.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese Commissie. Na Nederland volgen Denemarken en Hongarije, beide met een aandeel van 16% dodelijk verongelukte fietsers.

Uiteraard, zo meldt de Europese Commissie, is het aantal verongelukte fietsers een afspiegeling van het fietsgebruik in een land. Maar ook ziet men een relatie met veiligheidsvoorzieningen als gescheiden fietspaden, veiligheidsbewustzijn van fietsers, en van andere weggebruikers ten opzichte van fietsers.

Tussen 2011 en 2010 daalde het aantal verkeersdoden in de EU met 43% en sinds 2010 nog eens met 17%. Europa scoort daarmee gunstiger dan bijvoorbeeld de VS.

De daling is echter sinds 2013 nagenoeg tot stilstand gekomen.

De Europese Commissie denkt dat dit te maken heeft met het toegenomen aantal confrontaties van voetgangers en fietsen met auto’s in de steden. En met de toename van het aantal oudere weggebruikers.
Andere oorzaken zijn de toegenomen verstedelijking en de zachte winters droegen bij aan een toename van het verkeer in die perioden.

Ook afleiding als gevolg van het gebruik van de telefoon wordt genoemd.

Vanaf 2015 gaat de EU ook aantallen gewonden bijhouden. Dat is mogelijk omdat men het eens is geworden over de definities die daarbij gehanteerd worden.
Vertrekpunt vormen de 135.000 mensen die naar schatting nu jaarlijks ernstig gewond raken op Europese wegen, voor het merendeel zwakke verkeersdeelnemers.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.