Effect van anti-ongevalsystemen voor vrachtauto’s beperkt

ongevalsysteemSystemen die vrachtautochauffeurs waarschuwen als ze bijvoorbeeld te dicht op elkaar rijden, hebben een beperkt effect op de verkeersveiligheid. Alleen van een anti-slipsystemen is een meetbaar positief effect te verwachten.

Gedurende 8 maanden zijn in 2.400 vrachtautos van 123 transporteurs vijf verschillende systemen plus één registratiesysteem getest door TNO. De SWOV maakte op basis daarvan een schatting van de effecten op verkeersveiligheid van Anti-Ongevalsystemen (AOS) voor vrachtauto’s op autosnelwegen in Nederland. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om systemen die een geluidsignaal geven als een voorligger te dicht of te snel wordt genaderd. Of die in zo’n geval de snelheid automatisch verlagen. Ook bekeek men de Lane Departure Warning Assist die een signaal geeft als een ingestelde afstand tot de lijnmarkering wordt overschreden.
Verder onderzocht men Directional Control (DC). Dit systeem vergelijkt continu de stuurhoek met de wiel(draai)snelheden en remt per wiel als deze afwijken van de juiste waarde. DC kan voorkomen dat een voertuig in een slip raakt of kan de gevolgen daarvan beperken. En tenslotte onderzocht men de Black Box FeedBack (BBFB). Met dit systeem wordt de bestuurder geïnformeerd over zijn rijgedrag.
Alleen van Directional Control wordt geschat dat dit systeem op Nederlandse autosnelwegen per jaar 1-2 doden en 7-10 ziekenhuisgewonden kan voorkomen als het in alle vrachtwagens aanwezig is. Voor Advanced Cruise Control is het aannemelijk dat dit systeem een positief effect op de veiligheid heeft; dit is echter niet te kwantificeren op basis van de nu beschikbare informatie.
Van de andere systemen werd op basis van de literatuur een positief gedragseffect verwacht, maar dit is niet uit de metingen in de praktijkpoef naar voren gekomen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.