Nederland presteert onder de maat op gebied van verkeersveiligheid

ongevallenEuropees gezien scoort Nederland matig tot slecht op het gebied van verkeersveiligheid binnen de EU. We liggen ver achter als het gaat om het behalen van verkeersveiligheidsdoelstellingen. Noorwegen scoort de beste resultaten.

Dat blijkt uit het Road Safety Performance Index Report van European Transport Safety Council (ETSC), een onafhankelijke organisatie van verkeersveiligheidsexperts die de Europese Commissie adviseert.

In 2015 was voor het tweede opeenvolgende jaar sprake van tegenvallende verkeersongevallencijfers. In Europa kwamen 26300 mensen in het verkeer om het leven, tegen 25970 in 2014. Een toename van 1 procent. In 22 van de 32 onderzochte EU-landen was sprake van een stijging van het aantal verkeersdoden, in maar 9 landen van een daling.

Noorwegen springt er positief uit, met een afname van het aantal verkeersdoden met 20 procent.

Nederland daarentegen meldde een stijging van het aantal verkeersdoden met 9 procent. Ons land scoort daarmee slechter dan landen als Bulgarije, Tsjechië en Slowakije.

Sinds 2010 is het aantal verkeersdoden in Nederland met maar 3 procent afgenomen, tegen een afname van 17 procent in Europa. ‘Dat wijst erop dat verkeersveiligheid in Nederland zakt op de prioriteitenlijst’, aldus het rapport van de ETSC.

Volgens de onderzoekers zijn de drie belangrijkste oorzaken van verkeeronveiligheid: te hard rijden, alcohol en afleiding (bijvoorbeeld door telefoongebruik), en het niet dragen van autogordels.

De verontrustende ongevallencijfers worden door de ETSC in verband gebracht met het feit dat er steeds minder verkeersovertreders worden staande gehouden en beboet. ‘Zweden, Nederland en Finland behoren tot de landen die minder snelheidsboetes hebben uitgeschreven. Deze landen laten ook de meeste vertraging zien als het gaat om het verminderen van het aantal verkeersdoden sinds 2010.’

Wel worden daar aan toegevoegd dat wellicht ook andere factoren een rol hebben gespeeld bij de afname van het aantal boetes. Mogelijk geven weggebruikers er minder aanleiding toe, bijvoorbeeld omdat de boetes omhoog zijn gegaan, aldus de ETSC.

Wat verder een rol kan hebben gespeeld bij de tegenvallende cijfers in Nederland is dat subsidies op schonere auto’s hebben geleid tot de aanschaf van minder veilige auto’s. Van alle nieuwe auto’s die in 2013 werden verkocht, scoorde 17 procent maar 3 of 4 sterren bij Euro NCAP, tegen 12 procent gemiddeld in Europa.

De toename van het aantal verkeersdoden in Europa betekent dat om de doelstellingen te halen tussen 2016 en 2020 de afname jaarlijks zo’n 10 procent moet bedragen. De ETSC doe voor het eerst ook aanbevelingen ten aanzien van het aantal ernstig gewonden, dat in 2014 lag op 135000. Gestreefd zou moeten worden naar een reductie van 35 procent tussen 2014 en 2020.

In absolute zin plaats Nederland zich overigens nog wel in het rijtje landen met het minste aantal verkeersdoden gerelateerd aan het aantal inwoners cq. het aantal voertuigkilometers. Maar ook daarbij moet men landen voor laten gaan als Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Denemarken.

eu-safety

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.