Verkeersveiligheid onderzocht met minicamera’s in de auto

bestuurderDoor kleine camera’s in de auto te monteren kan gedurende langere tijd het gedrag van een bestuurder worden gevolgd. Zo kunnen bestuurders in de gaten worden gehouden zonder dat ze zich dat na verloop van tijd nog realiseren. Op die manier is een goed beeld te krijgen van het natuurlijke verkeersgedrag. SWOV en TNO gaan de Amerikaanse onderzoekmethode ook in ons land toepassen.

Met deze Naturalistic Driving methode is in Amerika al enkele jaren ervaring en de resultaten daar zijn volgens de SWOV veelbelovend. Ook in Europa starten nu enkele van dit type studies en de SWOV is bij al deze studies betrokken.
In Naturalistic Driving studies worden verkeerssituaties en bestuurders op een onopvallende manier
geobserveerd door hele kleine camera’s en sensoren in hun eigen voertuig. Dit gebeurt tijdens dagelijkse ritten en zonder dat er een proefleider meerijdt. De apparatuur blijft ten minste enkele weken, en soms wel enkele maanden tot een jaar in de auto zitten. Deelnemers blijken zo te vergeten dat ze doorlopend worden geobserveerd en ontstaat er een goed beeld van het ‘natuurlijke’ verkeersgedrag, niet alleen in normale omstandigheden, maar ook in conflictsituaties, aldus de SWOV.
In een studie in de VS met 100 auto’s voorzien van de benodigde apparatuur werd onder andere gevonden dat bij bijna een kwart van de ongevallen de bestuurder bezig was met andere zaken dan de rijtaak, zoals telefoneren, het bedienen van een navigatiesysteem of een broodje pakken. Binnenkort volgt daar een vervolgstudie met 3000 auto’s.
In Nederland zal de SWOV in dit kader een studie naar beginnende automobilisten uitvoeren en zal
TNO het ‘natuurlijke’ gedrag van fietsers en voetgangers bestuderen. Ook in verschillende andere
Europese landen worden kleinschalige veldstudies uitgevoerd. Men kijkt bijvoorbeeld naar het gebruik van telefoon en navigatiesystemen in de auto en het effect daarvan op het gedrag en de veiligheid.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verkeersveiligheid onderzocht met minicamera's in de auto - VerkeersNet

Verkeersveiligheid onderzocht met minicamera’s in de auto

bestuurderDoor kleine camera’s in de auto te monteren kan gedurende langere tijd het gedrag van een bestuurder worden gevolgd. Zo kunnen bestuurders in de gaten worden gehouden zonder dat ze zich dat na verloop van tijd nog realiseren. Op die manier is een goed beeld te krijgen van het natuurlijke verkeersgedrag. SWOV en TNO gaan de Amerikaanse onderzoekmethode ook in ons land toepassen.

Met deze Naturalistic Driving methode is in Amerika al enkele jaren ervaring en de resultaten daar zijn volgens de SWOV veelbelovend. Ook in Europa starten nu enkele van dit type studies en de SWOV is bij al deze studies betrokken.
In Naturalistic Driving studies worden verkeerssituaties en bestuurders op een onopvallende manier
geobserveerd door hele kleine camera’s en sensoren in hun eigen voertuig. Dit gebeurt tijdens dagelijkse ritten en zonder dat er een proefleider meerijdt. De apparatuur blijft ten minste enkele weken, en soms wel enkele maanden tot een jaar in de auto zitten. Deelnemers blijken zo te vergeten dat ze doorlopend worden geobserveerd en ontstaat er een goed beeld van het ‘natuurlijke’ verkeersgedrag, niet alleen in normale omstandigheden, maar ook in conflictsituaties, aldus de SWOV.
In een studie in de VS met 100 auto’s voorzien van de benodigde apparatuur werd onder andere gevonden dat bij bijna een kwart van de ongevallen de bestuurder bezig was met andere zaken dan de rijtaak, zoals telefoneren, het bedienen van een navigatiesysteem of een broodje pakken. Binnenkort volgt daar een vervolgstudie met 3000 auto’s.
In Nederland zal de SWOV in dit kader een studie naar beginnende automobilisten uitvoeren en zal
TNO het ‘natuurlijke’ gedrag van fietsers en voetgangers bestuderen. Ook in verschillende andere
Europese landen worden kleinschalige veldstudies uitgevoerd. Men kijkt bijvoorbeeld naar het gebruik van telefoon en navigatiesystemen in de auto en het effect daarvan op het gedrag en de veiligheid.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.