Registratie verkeersongevallen blijft moeizame zaak

verkeersongevalEr moet één loket komen voor ongevallendata. Maar zover is het nog niet. De registratie van verkeersongevallen verloopt nog altijd moeizaam.

Dat blijkt uit een brief van minister Schultz aan de Kamer.

In de brief schets de minister de huidige gang van zaken rond de registratie van verkeersongevallen.

Die is primair gebaseerd op de landelijke registratie van ongevallen door de politie. Deze gegevens belanden in het zogenaamde BRON bestand van Rijkswaterstaat. De schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden is gebaseerd op dit bestand en op ziekenhuisgegevens. Voor de schatting van het aantal verkeersdoden zorgt het CBS voor koppeling van de politiegegevens aan de doodsoorzakenformulieren en gegevens van de arrondissementsparketten.

Maar sinds 2009 werden door de politie minder gegevens per ongeval geregistreerd. Daarom is begin 2013 de KenmerkMeldingenPlus ingevoerd bij de politie: daar waar de politie aanwezig is worden weer meer relevante gegevens genoteerd. Dit leidt volgens de minister tot een geleidelijke verbetering van de registratie. Momenteel wordt er door de politie gewerkt aan een app ‘opname verkeersongevallen’, waardoor het eenvoudiger wordt om meer details te verwerken.

In 2014/2015 kwamen daarnaast de ambulancedata in beeld. Uit een eerste pilot van de SWOV blijkt dat die een nuttige aanvulling bieden. Dit geldt vooral bij ongevallen waar de politie niet bij betrokken is, zoals eenzijdige fietsongevallen. Verder zijn vanuit RWS dit jaar proeven gestart om met behulp van nieuwe ICTtechnieken een kwaliteitsverbetering van gegevens te realiseren. Ook is er het STAR-initiatief waarbij de politie, het Verbond van Verzekeraars en het verkeerskundig ICT- bureau VIA met de app MobielSchadeMelden data inzamelen. Deze informatie wordt ‘zodra dat mogelijk is’ opgenomen in BRON en beschikbaar gesteld aan alle overheden, aldus de Kamerbrief.

Daarnaast worden ook diepteonderzoeken gedaan die meer inzicht bieden in de daadwerkelijke oorzaken van ongevallen. Een andere ontwikkeling is de risicogestuurde aanpak als nieuwe basis voor inzet van maatregelen. Hierdoor kan een betere verbinding worden gelegd tussen risico’s en maatregelen.

Minister Schultz wil verder de informatieketen zo organiseren dat er één loket is waar alle informatie over verkeersongevallen beschikbaar is. Naar verwachting zal een wettelijke basis nodig zijn om nadere regels te kunnen stellen over de privacy, dus zo’n loket zal nog wel even op zich laten wachten.

Opvallend is tenslotte dat de minister de jaarlijkse bekendmaking van het aantal verkeersdoden naar later in het jaar wil verschuiven. Nu gebeurt dat eind april, maar om verschillende redenen wil de minister de bekendmaking combineren met de bekendmaking van het aantal verkeersgewonden. Daarvan zijn de cijfers pas in het najaar bekend.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.