Vragen rond shared space blijven ook na Duits onderzoek

bohmte-1Ook een onderzoek naar de effecten van shared space in het Duitse Bohtme geeft geen eenduidig beeld. Over het algemeen wordt de nieuwe inrichting positief beoordeeld door de gebruikers en gebeuren er minder letselongevallen. Maar als aan de gebruikers wordt gevraagd of de verkeersveiligheid er op vooruit is gegaan, zijn de meningen zeer verdeeld.
In het centrum van de Duitse stad Bohmte werd in 2008 een 450 meter lang traject met ruim 2 miljoen euro inclusief een EU-subsidie opnieuw ingericht volgens het shared space principe. Een jaar later is het project geëvalueerd door Prof. Wolfgang Bode van het RIS-Kompetenzzentrum für Verkehr und Logistik (Logis.Net) uit Osnabrück. Die constateert in de eerste plaats dat de verkeerintensiteit met 700 tot 800 voertuigen per dag is afgenomen tot circa 12000 per dag. Maar dat komt waarschijnlijk vooral door infrastructurele aanpassingen in de omgeving en de teruglopende economie.
Zo’n driekwart van de aanwonenden, winkelier en verkeersdeelnemers zegt tevreden te zijn met de nieuwe situatie. De bewoners waarderen vooral het feit dat de geluidoverlast en luchtverontreiniging minder lijkt te zijn geworden. Daarnaast vindt men de verblijfskwaliteit er beter op geworden.
Over de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid zijn de meningen echter verdeeld. Veel ondervraagden vinden dat er meer rekening met elkaar wordt gehouden en dat de verkeersveiligheid is verbeterd. Anderen beweren juist het tegendeel. Ook de objectieve veiligheidsgegevens laten geen eensluidend beeld zien. Het absolute aantal ongevallen is licht toegenomen. Maar meestal gaat het om blikschade, waarbij nogal eens een lantarenpaal wordt geraakt. Het aantal letselongevallen is afgenomen. Onder de voetgangers vielen geen slachtoffers tot nu toe. De onderzoekers geven aan dat dit niet meer dan een tendens aangeeft. De termijn is te kort voor defintieve uitspraken.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Vragen rond shared space blijven ook na Duits onderzoek - VerkeersNet

Vragen rond shared space blijven ook na Duits onderzoek

bohmte-1Ook een onderzoek naar de effecten van shared space in het Duitse Bohtme geeft geen eenduidig beeld. Over het algemeen wordt de nieuwe inrichting positief beoordeeld door de gebruikers en gebeuren er minder letselongevallen. Maar als aan de gebruikers wordt gevraagd of de verkeersveiligheid er op vooruit is gegaan, zijn de meningen zeer verdeeld.
In het centrum van de Duitse stad Bohmte werd in 2008 een 450 meter lang traject met ruim 2 miljoen euro inclusief een EU-subsidie opnieuw ingericht volgens het shared space principe. Een jaar later is het project geëvalueerd door Prof. Wolfgang Bode van het RIS-Kompetenzzentrum für Verkehr und Logistik (Logis.Net) uit Osnabrück. Die constateert in de eerste plaats dat de verkeerintensiteit met 700 tot 800 voertuigen per dag is afgenomen tot circa 12000 per dag. Maar dat komt waarschijnlijk vooral door infrastructurele aanpassingen in de omgeving en de teruglopende economie.
Zo’n driekwart van de aanwonenden, winkelier en verkeersdeelnemers zegt tevreden te zijn met de nieuwe situatie. De bewoners waarderen vooral het feit dat de geluidoverlast en luchtverontreiniging minder lijkt te zijn geworden. Daarnaast vindt men de verblijfskwaliteit er beter op geworden.
Over de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid zijn de meningen echter verdeeld. Veel ondervraagden vinden dat er meer rekening met elkaar wordt gehouden en dat de verkeersveiligheid is verbeterd. Anderen beweren juist het tegendeel. Ook de objectieve veiligheidsgegevens laten geen eensluidend beeld zien. Het absolute aantal ongevallen is licht toegenomen. Maar meestal gaat het om blikschade, waarbij nogal eens een lantarenpaal wordt geraakt. Het aantal letselongevallen is afgenomen. Onder de voetgangers vielen geen slachtoffers tot nu toe. De onderzoekers geven aan dat dit niet meer dan een tendens aangeeft. De termijn is te kort voor defintieve uitspraken.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.