In 2015 75 tot 140 verkeersdoden als gevolg van alcohol

alcoholgebruikNa een jarenlange periode van daling is percentage bestuurders dat teveel heeft gedronken in 2015 stabiel gebleven. In 2015 valt op dat het aandeel beginnende bestuurders dat in overtreding is, licht is gestegen.

Naar schatting vielen er in 2015 75 tot 140 doden als gevolg van verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel was. Tot deze aantallen komt SWOV op basis van het deze week gepubliceerde rapport Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2015 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De precieze aantallen doden en gewonden door alcoholongevallen zijn niet bekend. SWOV heeft daarom het aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol geschat op basis van de aandelen bestuurders met een bloedalcoholgehalte (BAG) boven de limiet in weekendnachten en op basis van de risicocijfers per BAG-klasse. De uitkomst is dat in 2015 naar schatting 12%-23% van de verkeersdoden in Nederland het gevolg is van alcohol, of wel 75 tot 140 verkeersdoden.

Het percentage automobilisten dat te veel heeft gedronken is in 2015 gelijk gebleven ten opzichte van 2013: 1,7%. De groep zware drinkers (met een BAG van 1,3 promille of meer) liet een lichte stijging zien van 0,2% naar 0,3%.

Vlaanderen rapporteert positievere resultaten ten aanzien van de ontwikkeling van het alcoholgebruik in het verkeer. Tijdens de afgelopen zomer-BOB-campagne legde 2,9% van de gecontroleerde bestuurders een positieve ademtest af. Dat is het laagste percentage ooit tijdens de zomer-BOB-campagne. In 2011 legde nog 5,7% van de bestuurders een positieve test af. In de zomerperiode controleerden lokale en federale politie in Vlaanderen 220.100 bestuurders op rijden onder invloed. Het aantal controles lag daarmee hoger dan vorig jaar, maar het aantal positieve alcoholtests lag een heel stuk lager (een daling van -7,8%). De positieve trend laat volgens de Vlaamse overheid dat een volgehouden aanpak van sensibilisering én controles werkt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.