Amsterdam wil verder met snelheid als indicator voor verkeersveiligheid

ongevalDe ongevallencijfers zijn de laatste jaren minder betrouwbaar omdat registratie door de politie achterblijft. Daarom werkt Stadsregio Amsterdam aan een opzet waarbij gevaarlijke locatie op basis van de rijsnelheden worden geselecteerd.

Daar wordt al een paar jaar aan gewerkt en er verscheen een aantal rapporten over het gebruik van snelheid als indicator voor verkeersveiligheidsproblemen. Maar tot praktisch toepassingen van dit instrument is het nog niet echt gekomen. Regio Amsterdam wil daar verandering in brengen.

Ook in en rond Amsterdam werkt men al een paar jaar aan een oplossing voor het gebrek aan ongevallencijfers. Pilots in 2012 en 2015 lieten zien dat snelheidsmetingen inderdaad een indicatie geven over verkeersonveiligheid. Maar ook dat de kwaliteit van de beschikbare data nog niet toereikend bleek voor een solide aanpak.

Toch gaat de Regio door op de ingeslagen weg door de SPI-snelheid concreet uit te werken tot een indicator die in de praktijk gebruikt kan worden, bijvoorbeeld om te bepalen waar infrastructurele ingrepen nodig zijn.

Op dit ogenblik inventariseert men welke gegevensbronnen praktisch bruikbaar zijn en hoe de benodigde datastructuur moet worden opgezet. Dat zal begin 2017 worden gevolgd door een pilot om de resultaten in de praktijk te toetsen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.