Pas in 2018 nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Een opvolger van het in 2008 gepubliceerde Strategisch Plan Verkeersveiligheid is niet voor 2018 te verwachten.

De blijkt uit het antwoord van minister Schultz op Kamervragen over het toenemend aantal verkeersslachtoffers. Carla Dik-Faber (CU) vroeg de minister over deze bereid is nog deze kabinetsperiode een actieplan op te stellen om het aantal verkeersslachtoffers te halveren per 2027. De minister meldt dat ze gestart is met de voorbereiding van een nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid, maar dat ze dit niet eenzijdig kan doen aangezien de meeste slachtoffers niet op de Rijkswegen vallen. ‘Daarom wordt dit plan opgesteld met de andere overheden omdat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het formuleren van huidige en eventuele nieuwe doelen en het nemen van passende maatregelen. Ook zal dit in nauwe samenspraak gebeuren met de maatschappelijke partijen die zich betrokken voelen bij de verkeersveiligheid.’
De nieuwe risicoaanpak zal centraal staan in het Strategisch Plan, aldus de minister. Dat moet met name de wegbeheerders handvatten geven om locatiespecifiek maatregelen te nemen. De minister streeft ernaar om het plan in 2018 gereed te hebben.

Ook in antwoord op Kamervragen meldt de minister dat ze werkt aan onderzoek en maatregelen met betrekking tot appen op de fiets. Op dit ogenblik lopen er diepteonderzoeken naar fietsongevallen, waarbij ook in detail zal worden gekeken of smartphonegebruik een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van dergelijke ongevallen. De resultaten komen volgend jaar beschikbaar, maar op korte termijn al zal de minister aangeven hoe ze om wil gaan met appen op de fiets.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.