CROW werkt aan actualisering wegcategorisering

Steeds meer gemeenten lopen er tegen aan. Vol goede moed begonnen aan het categoriseren van het wegennet volgens Duurzaam Veilig, om vervolgens tot de ontdekking te komen dat het wegnnet zich niet één op één in het DV-keurslijf laat persen.

CROW wil er wat aan doen, door de uit 1997 daterende procedure voor het opstellen van een wegcategorisering, vastgelegd in publikatie 116, te herzien. Daarbij zal ook worden ingegaan op de wegen die qua functie liggen tussen de wegen met een duidelijke verkeersfunctie en wegen met een verblijfsfunctie. Voor die zogenaamde grijze wegen zijn inmiddels door verschillende gemeenten verschillend oplossingen bedacht waardoor een zekere wildgroei binnen de DV-categorisering dreigt te ontstaan.
Als eerste stap laat CROW inventariseren hoe ervaringsdeskundigen tegen de problematiek aankijken. Op www.verkeersopinie.nl/crow kan men daartoe een enquete invullen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

CROW werkt aan actualisering wegcategorisering - VerkeersNet