SWOV benadrukt voordelen fietshelm

Hoewel fietsers er volgens onder meer de Fietsersbond niet om staan te springen, pleit de SWOV opnieuw voor het op grotere schaal gebruiken van de fietshelm. Die kan vooral bij kinderen veel leed voorkomen.
Ruim een kwart van de letsels onder fietsers ten gevolge van een verkeersongeval betreft hoofd- en hersenletsel, zo schrijft de SWOV in een nieuwe factsheet over de fietshelm. Ongeveer driekwart van het hoofd- en hersenletsel ontstaat bij ongevallen waarbij geen gemotoriseerd verkeer betrokken is; bij jonge kinderen is dit bijna 90%. Voor het merendeel gaat het dan om enkelvoudige ongevallen.
Onderzoek toont aan dat een fietshelm bij een ongeval bescherming biedt tegen ernstig hoofd- en hersenletsel. Het maximale effect van een fietshelm ligt volgens een conservatieve schatting rond de 45% reductie van de kans op hoofd- en hersenletsel. De vraag is of dat een verplichte invoering rechtvaardigt.
Een veel gehoord argument tegen een fietshelmplicht is dat deze het fietsgebruik zou doen afnemen. Er zijn weinig goed opgezette studies die dit kunnen bevestigen of ontkrachten, aldus de SWOV. Een veel aangehaalde Australische studie stelt dat het fietsgebruik na invoering van de verplichte fietshelm sterk terugliep onder kinderen en jongeren: in het eerste jaar na de verplichtstelling waren er 42% minder kinderen en jongeren op de fiets; in het tweede jaar 36% minder in vergelijking met vóór de verplichtstelling. Onder volwassenen was er een afname van respectievelijk 29% en 5%. In Canada wordt verminderd fietsgebruik in de Canadese provincie Novia Scotia gemeld na de invoering van fietshelmplicht. Aan de andere kant kon men in de Canadese provincie Ontario juist geen effect op het fietsgebruik van kinderen van 5 tot 14 jaar vaststellen als gevolg van een helmverplichting.
In een land met een sterk utilitaire fietstraditie zoals Nederland zou het effect van een helmplicht op het fietsgebruik anders kunnen zijn dan in een land waar de fiets voornamelijk voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt. Dit is echter niet onderzocht, aldus de SWOV.
Al met al pleit de SWOV op grond van deze gegevens niet tot een verplichte invoering van de fietshelm maar het onderzoekinstituut houdt het erop dat een fietshelm een effectief hulpmiddel is om je als fietser te beschermen tegen hoofd- en hersenletsel.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

SWOV benadrukt voordelen fietshelm - VerkeersNet

SWOV benadrukt voordelen fietshelm

Hoewel fietsers er volgens onder meer de Fietsersbond niet om staan te springen, pleit de SWOV opnieuw voor het op grotere schaal gebruiken van de fietshelm. Die kan vooral bij kinderen veel leed voorkomen.
Ruim een kwart van de letsels onder fietsers ten gevolge van een verkeersongeval betreft hoofd- en hersenletsel, zo schrijft de SWOV in een nieuwe factsheet over de fietshelm. Ongeveer driekwart van het hoofd- en hersenletsel ontstaat bij ongevallen waarbij geen gemotoriseerd verkeer betrokken is; bij jonge kinderen is dit bijna 90%. Voor het merendeel gaat het dan om enkelvoudige ongevallen.
Onderzoek toont aan dat een fietshelm bij een ongeval bescherming biedt tegen ernstig hoofd- en hersenletsel. Het maximale effect van een fietshelm ligt volgens een conservatieve schatting rond de 45% reductie van de kans op hoofd- en hersenletsel. De vraag is of dat een verplichte invoering rechtvaardigt.
Een veel gehoord argument tegen een fietshelmplicht is dat deze het fietsgebruik zou doen afnemen. Er zijn weinig goed opgezette studies die dit kunnen bevestigen of ontkrachten, aldus de SWOV. Een veel aangehaalde Australische studie stelt dat het fietsgebruik na invoering van de verplichte fietshelm sterk terugliep onder kinderen en jongeren: in het eerste jaar na de verplichtstelling waren er 42% minder kinderen en jongeren op de fiets; in het tweede jaar 36% minder in vergelijking met vóór de verplichtstelling. Onder volwassenen was er een afname van respectievelijk 29% en 5%. In Canada wordt verminderd fietsgebruik in de Canadese provincie Novia Scotia gemeld na de invoering van fietshelmplicht. Aan de andere kant kon men in de Canadese provincie Ontario juist geen effect op het fietsgebruik van kinderen van 5 tot 14 jaar vaststellen als gevolg van een helmverplichting.
In een land met een sterk utilitaire fietstraditie zoals Nederland zou het effect van een helmplicht op het fietsgebruik anders kunnen zijn dan in een land waar de fiets voornamelijk voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt. Dit is echter niet onderzocht, aldus de SWOV.
Al met al pleit de SWOV op grond van deze gegevens niet tot een verplichte invoering van de fietshelm maar het onderzoekinstituut houdt het erop dat een fietshelm een effectief hulpmiddel is om je als fietser te beschermen tegen hoofd- en hersenletsel.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.