Gratis fietshelm voor kinderen gaat na een tijdje weer af

De fietshelmcampagne ‘Coole kop, helm op!’ waarbij kinderen een gratis fietshelm kregen, heeft maar een tijdelijk effect gehad. In volgende jaren zetten steeds minder kinderen de helm op.

In de periode 2010-2015 is in de provincie Zeeland de fietshelmcampagne ‘Coole kop, helm op!’ gevoerd, waarin in totaal 32 duizend gratis fietshelmen zijn uitgereikt aan kinderen van 4-8 jaar. De totale kosten van de zijn geschat op € 675.000, dat komt neer op €21 per kind.

Bij de uitreiking van de helmen zijn ook lesmateriaal voor de leerkrachten, informatiebrieven voor de ouders, en een theaterstuk voor de kinderen ingezet.
In het eerste jaar van de campagne nam het gebruik van de fietshelm significant toe. Zowel bij scholen als op andere locaties steeg het gemiddelde draagpercentage in Zeeland met bijna een factor vijf ten opzichte van de voormeting, zo blijkt uit een evaluatie.

In de jaren daarna is het helmgebruik echter weer afgenomen. Vanaf 2012 verschillen de draagpercentages niet meer significant van die tijdens de voormeting. In het tweede en derde jaar van de campagne zijn geen aanvullende campagneactiviteiten ingezet.

De helm heeft nauwelijks effect gehad op het fietsgebruik zien. Een heel klein deel van de kinderen (1%) gaat minder fietsen en 4-11% van de kinderen gaat juist meer fietsen.
Belangrijke factoren die helmgebruik verminderen zijn de toenemende leeftijd en fietsvaardigheid van het kind, en de ‘sociale norm’ (vriendjes zonder helm). Ouders blijken ook een stimulerende invloed te hebben: het kind draagt vaker een fietshelm als ouders regels stellen voor het dragen van de fietshelm.

In Zeeland had van de jonge fietsslachtoffers op de Spoedeisende Hulp een kleiner aandeel hoofdletsel opgelopen dan in een controlegebied. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de campagne, maar dat is niet met zekerheid vast te stellen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Gratis fietshelm voor kinderen gaat na een tijdje weer af - VerkeersNet

Gratis fietshelm voor kinderen gaat na een tijdje weer af

De fietshelmcampagne ‘Coole kop, helm op!’ waarbij kinderen een gratis fietshelm kregen, heeft maar een tijdelijk effect gehad. In volgende jaren zetten steeds minder kinderen de helm op.

In de periode 2010-2015 is in de provincie Zeeland de fietshelmcampagne ‘Coole kop, helm op!’ gevoerd, waarin in totaal 32 duizend gratis fietshelmen zijn uitgereikt aan kinderen van 4-8 jaar. De totale kosten van de zijn geschat op € 675.000, dat komt neer op €21 per kind.

Bij de uitreiking van de helmen zijn ook lesmateriaal voor de leerkrachten, informatiebrieven voor de ouders, en een theaterstuk voor de kinderen ingezet.
In het eerste jaar van de campagne nam het gebruik van de fietshelm significant toe. Zowel bij scholen als op andere locaties steeg het gemiddelde draagpercentage in Zeeland met bijna een factor vijf ten opzichte van de voormeting, zo blijkt uit een evaluatie.

In de jaren daarna is het helmgebruik echter weer afgenomen. Vanaf 2012 verschillen de draagpercentages niet meer significant van die tijdens de voormeting. In het tweede en derde jaar van de campagne zijn geen aanvullende campagneactiviteiten ingezet.

De helm heeft nauwelijks effect gehad op het fietsgebruik zien. Een heel klein deel van de kinderen (1%) gaat minder fietsen en 4-11% van de kinderen gaat juist meer fietsen.
Belangrijke factoren die helmgebruik verminderen zijn de toenemende leeftijd en fietsvaardigheid van het kind, en de ‘sociale norm’ (vriendjes zonder helm). Ouders blijken ook een stimulerende invloed te hebben: het kind draagt vaker een fietshelm als ouders regels stellen voor het dragen van de fietshelm.

In Zeeland had van de jonge fietsslachtoffers op de Spoedeisende Hulp een kleiner aandeel hoofdletsel opgelopen dan in een controlegebied. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de campagne, maar dat is niet met zekerheid vast te stellen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.