Gladheid leidt vooral op 130 km/uur-wegen tot meer ongevallen

Nieuwe software helpt Rijkswaterstaat bij gladheidsbestrijding. Bron: archief Verkeersnet.nl

Zaterdag 7 januari 2017 was een dag met veel ongevallen als gevolg van de gladheid. Een eerste analyse laat zien dat op de 130-km/uur wegen het aantal ongevallen zelfs 11 keer hoger lag.

De analyse is uitgevoerd door op basis van STAR-data. STAR (Smart Traffic Accident Reporting) is een initiatief van de Nationale Politie, Verbond van Verzekeraars en adviesbureau VIA.

Daaruit is af te leiden dat in Nederland op een normale zaterdag in januari gemiddeld 268 ongevallen plaatsvinden. Zaterdag7 januari 2017 gebeurden 625 ongevallen (133% meer dan gemiddeld).

De geanimeerde ongevallenkaart van Nederland laat zien hoe de ongevallen op zaterdag 7 januari 2017 zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Duidelijk is te herkennen, in de aantallen ongevallen, dat de sneeuw en ijzel zich over het land verplaatst. Het begint in de regio Amsterdam en schuift diagonaal over het land, vooral richting het zuidoosten.

Ruim 90% van de ongevallen (570) vond plaats op een wegvak. De meeste van deze ongevallen (54%) gebeurden op wegen waar een limiet van 100 km/uur of hoger geldt, gevolgd door de 50 km/uur-wegen (23%). Opvallend laag zijn de aantallen op de 80 km/uur wegen (8%).

Het hoge aandeelongevallen op 100+ wegen (normaal13% versus 54% op 7 januari 2017) ten opzichte van de 80-wegen (normaal 12% versus 8% op 7 januari) maakt duidelijk dat hoe hoger de snelheidslimiet is, des te hoger het aandeel ongevallen. Op de 100+ wegen ligt het aandeel 4,2 keer hoger. Echter op de 130-wegen zelfs 11 keer hoger.

“De vraag is of bestuurder verwachten dat dergelijke wegen veiliger zijn dan ze in werkelijkheid zijn in perioden van ijzel en sneeuw”, aldus VIA. En dat zou dan te maken kunnen hebben met het ZOAB. “Bekend is dat het zout wegspoelt door het ZOAB en de weg er dus veilig eruitziet maar niet per se veilig hoeft te zijn. Een probleem is dat bij gladheid groter wordt bij lage snelheden en weinig verkeer. Wellicht moet men daarom het aantal rijstroken per rijrichting beperken, zodat het op een beperkt aantal rijstroken zo druk wordt dat het zout beter zijn werk kan doen.”

Van de betrokken voertuigen was 80% een personenauto en 11% een bestelauto of vrachtauto. 72% van de ongevallen heeft niet plaats in de eigen woonplaats. Het lijkt erop, aldus VIA, gezien de vele snelwegongevallen, dat de gemaakte reizen langere afstanden betreffen. Dit ondanks de waarschuwing thuis te blijven.

Ongevallenkaart zaterdag 7 januari 2017 (als animatie van 0:00 tot 24:00 uur). Punten zijn totaal aantal ongevallen, omvang is aantal, rood is letselongeval en zwart is dodelijk ongeval. (Bron: STAR-database)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.