10 km/uur te hard verdubbelt overlijdensrisico voor voetgangers

De kans op overlijden van een aangereden voetganger verdubbelt wanneer een auto 10 km/uur boven de geldende snelheidslimiet rijdt.

Dat geldt voor 30-, 50- en 60km/uur-wegen, zo blijkt uit berekeningen van de SWOV in opdracht van IenM. Die heeft mede op basis van deze cijfers een toolkit ontwikkeld om overheden en maatschappelijke organisaties argumenten in handen te geven voor de communicatie over snelheidsovertredingen. IenM wil zo inzichtelijk maken dat vaak voorkomende limietoverschrijdingen een aanzienlijke risicoverhoging met zich meebrengen.

Op 30-, 50- en 60km/uur-wegen verdubbelt de kans op overlijden van een aangereden voetganger grofweg wanneer de auto 10 km/uur boven de limiet rijdt. Nemen we de 50km/uur-weg als voorbeeld, dan overlijdt bij een botssnelheid van 50 km/uur ongeveer 1 op de 10 voetgangers. Bij 60 km/uur (10 km/uur harder dan toegestaan) overlijden er al 2 op de 10 voetgangers en bij 70 km/uur (20 km/uur boven de limiet) overlijden er ruim 3 op de 10.

Ook de remweg neemt toe bij limietoverschrijding. Bij een noodstop op droog wegdek van bijvoorbeeld een 50km/uur-weg, neemt de remweg met ongeveer 30% toe als men 10 km/uur boven de limiet rijdt. Dit is een extra remweg van 8 m. Rijdt men in droge omstandigheden 70 km/uur (20 km/uur boven de limiet), dan is de extra remweg bij een noodstop 17 m, ofwel ongeveer 65% langer dan bij de limietsnelheid van 50 km/uur.

Op nat wegdek is de remweg bij een noodstop aanzienlijk langer dan bij droge omstandigheden. Dit geldt zowel voor de remweg bij de geldende limietsnelheid als voor de extra remweg die nodig is bij limietoverschrijding.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

10 km/uur te hard verdubbelt overlijdensrisico voor voetgangers - VerkeersNet

10 km/uur te hard verdubbelt overlijdensrisico voor voetgangers

De kans op overlijden van een aangereden voetganger verdubbelt wanneer een auto 10 km/uur boven de geldende snelheidslimiet rijdt.

Dat geldt voor 30-, 50- en 60km/uur-wegen, zo blijkt uit berekeningen van de SWOV in opdracht van IenM. Die heeft mede op basis van deze cijfers een toolkit ontwikkeld om overheden en maatschappelijke organisaties argumenten in handen te geven voor de communicatie over snelheidsovertredingen. IenM wil zo inzichtelijk maken dat vaak voorkomende limietoverschrijdingen een aanzienlijke risicoverhoging met zich meebrengen.

Op 30-, 50- en 60km/uur-wegen verdubbelt de kans op overlijden van een aangereden voetganger grofweg wanneer de auto 10 km/uur boven de limiet rijdt. Nemen we de 50km/uur-weg als voorbeeld, dan overlijdt bij een botssnelheid van 50 km/uur ongeveer 1 op de 10 voetgangers. Bij 60 km/uur (10 km/uur harder dan toegestaan) overlijden er al 2 op de 10 voetgangers en bij 70 km/uur (20 km/uur boven de limiet) overlijden er ruim 3 op de 10.

Ook de remweg neemt toe bij limietoverschrijding. Bij een noodstop op droog wegdek van bijvoorbeeld een 50km/uur-weg, neemt de remweg met ongeveer 30% toe als men 10 km/uur boven de limiet rijdt. Dit is een extra remweg van 8 m. Rijdt men in droge omstandigheden 70 km/uur (20 km/uur boven de limiet), dan is de extra remweg bij een noodstop 17 m, ofwel ongeveer 65% langer dan bij de limietsnelheid van 50 km/uur.

Op nat wegdek is de remweg bij een noodstop aanzienlijk langer dan bij droge omstandigheden. Dit geldt zowel voor de remweg bij de geldende limietsnelheid als voor de extra remweg die nodig is bij limietoverschrijding.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.