Dementie onderwerp van studie

Foto: sstevenson / 123RF

Onderzoek laat zien dat automobilisten met dementie een verhoogd ongevalsrisico hebben in het verkeer. In het beginstadium van dementie kunnen mensen vaak nog wel veilig autorijden. Of fietsen. Want dat kan het proces wellicht vertragen.

Nederland kent op dit moment zo’n 250.000 mensen met dementie. In 2040 is dat aantal naar verwachting verdubbeld.

SWOV en CBR werken samen aan onderzoek naar veilig autorijden met beginnende ziekte van Alzheimer. SWOV heeft, op basis van eerder onderzoek, een methode ontwikkeld om de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende ziekte van Alzheimer te beoordelen. Maar zegt deze beoordeling ook iets over de rijgeschiktheid in de dagelijkse praktijk? En kan er op een goede manier voorspeld worden hoe lang iemand met beginnende ziekte van Alzheimer rijgeschikt blijft?

Het vervolgonderzoek dat nu wordt gestart moet antwoord geven op deze vragen. Zo’n 120 deelnemers aan dit onderzoek worden 18 maanden gevolgd. In deze periode doen zij verschillende tests bij SWOV, wordt hun rijgedrag geregistreerd en doen ze bij het CBR drie keer een rijtest in de eigen auto.

Bij de start en bij het eind van het project wordt ook de CBR-rijtest praktische rijgeschiktheid afgenomen. Om het rijgedrag in de dagelijkse praktijk te observeren krijgen de deelnemers daarnaast driemaal gedurende twee maanden een datarecorder met camera’s in hun eigen auto. Gekeken wordt of de automobilisten met een rijbewijsverlenging inderdaad gedurende die gehele periode nog veilig autorijden en of de vernieuwde gevaarherkenningstoets onderscheid kan maken tussen ouderen met en zonder dementie en mensen die in de dagelijkse praktijk meer of minder veilig autorijden. Ook werkt men aan een test met een in-voertuig ITS-toepassing die ouderen ondersteuning biedt bij de rijtaak.
Elders doet men ervaring op met het effect van fietsen op dementie. In Engeland is men daar al verder mee en worden speciale trainingen geven voor dementiepatiënten en hun mantelzorgers in het project Positive Spin. De resultaten zijn veelbelovend. Dementiepatiënten kunnen vaak nog goed fietsen, eventueel op aangepaste fietsen. En zowel patiënten als mantelzorgers reageren positief.

In Nederland gebeurt dat ook wel, maar nog niet echt systematisch. De universiteit Utrecht doet onderzoek naar het effect van fietsbeweging op de doorbloeding van de hersenen met mensen met beginnende dementie-klachten. Onderzocht wordt of dit het proces van dementie kan vertragen.


Mail de redactie