Rammelstrook bespaart levens op 80 km/uur wegen

Het aantal doden en ernstig gewonden op 80-km wegen nam met 20 procent af in Zweden door de toepassing van rammelstroken. In Nederland worden ze nog weinig toegepast.

Bij rammelstroken in Zweden gaat het om vakken van zo’n 35×15 cm, met een h.o.h. van 60 cm, die 1 cm diep uitgefreesd worden.

Na pilots in 2005 en 2006 besloot de Zweedse overheid de stroken op alle provinciale wegen breder dan 7,5 m en met een snelheidslimiet van 80km/uur of hoger aan te brengen. Eind 2013 was zo’n 4700 km weg voorzien van een dergelijke strook in het midden. Het idee daarbij is dat bestuurders die niet opletten of in slaap dreigen te vallen tijdig gewaarschuwd worden.

Het resultaat is dat het aantal ongevallen met ernstige afloop drastisch af is genomen. Gemeten over alle typen ongevallen bedroeg de daling 20 procent, op sommige plaatsen oplopend tot 33 procent. Bij de enkelvoudige ongevallen bedroeg de daling 27 procent.

De resultaten stroken min of meer met eerder onderzoek uit Amerika, waar de stroken al sinds mensenheugenis worden aangebracht. Daar kwam men tot een reductie in ongevallen met slachtoffers van ongeveer 15 procent.

Rammelstroken kunnen geluidhinder met zich meebrengen. In Zweden worden dergelijke stroken daarom niet toepast binnen een straal van 150 meter rond bebouwing.

In Nederland worden rammelstroken nog sporadisch aangebracht en dan vaak nog alleen aan de kant van de berm. Dat is onder meer het geval in Flevoland.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.