Start pilot over effectiviteit sociale aanpak bij te hard rijden in de wijk

CROW, SWOV, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en vijf gemeenten werken samen in het project ‘sociale aanpak 30 km/h-gebieden’ om via buurtparticipatie het te hard rijden in woonwijken te beïnvloeden.

Vorige week zijn de eerste metingen van het snelheidsgedrag in vijf geselecteerde buurten in Nederland gehouden. Eindresultaten van de effectmetingen worden in het voorjaar 2018 verwacht.

De pilots spelen in de gemeenten Nijkerk, Houten, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen. Centraal in de aanpak staat dat bewoners zelf zoveel mogelijk maatregelen verzinnen en uitvoeren, indien nodig met ondersteuning van Veilig Verkeer Nederland en de gemeente, om ervoor te zorgen dat er rustiger gereden wordt in de wijk.

In deze pilots wordt naast de gereden snelheid ook de intrinsieke motivatie van de bewoners om zich aan de snelheid te houden gemeten. Juist omdat bewoners graag willen dat er rustiger wordt gereden, zou de motivatie daarvoor ook bij die bewoners zelf vandaan kunnen komen. Het streven is dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn of raken om rustig te rijden.

De pilots moeten aantonen welke effecten met de participatie-aanpak kunnen worden bereikt, zowel in objectief gemeten snelheden als in beleving en waardering van de woonomgeving en welke randvoorwaarden en omgevingsvoorwaarden een rol spelen.
In 2016 kreeg het participatiepunt van VVN 4.466 meldingen van burgers over verkeerszaken. Hiervan ging 43% over te hard rijden in de wijk. Tegelijk blijkt regelmatig uit metingen en controles dat het hoofdzakelijk de wijkbewoners zelf zijn die te hard rijden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.