Progressief boetestelsel leidt tot minder verkeersslachtoffers

De verkeersveiligheid kan mogelijk verbeteren met een progressief boetestelsel. Hierbij krijgen hardrijders een hogere boete naarmate ze vaker de fout in gaan.

Dat schrijft minister Blok vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De SWOV heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) onderzoek  gedaan naar het effect op de verkeersveiligheid van hogere boetes voor snelheidsovertredingen als automobilisten vaker de fout in gaan.

Er zijn twee scenario’s onderzocht voor een progressief boetestelsel. Bij de eerste variant is de boeteverhoging 25% (voor de tweede boete) tot maximaal 100% (vanaf de vijfde boete). De tweede variant loopt sterker op, maar heeft een lagere eerste boete ten opzichte van het huidige niveau. In deze tweede variant is de maximum boeteverhoging 150% vanaf de vijfde boete.

De SWOV heeft alleen gekeken naar snelheidsovertredingen die vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) .

Het blijkt dat een hogere boete voor hardrijders die vaker in de fout gaan, kan leiden tot naar schatting jaarlijks 30 minder verkeersdoden en tot 400 minder ernstige verkeersgewonden. Het gedragseffect voor veelplegers en zware overtreders is onzeker.

Wel brengt het inbouwen van een progressief stelsel in de Wahv aanzienlijke lasten met zich meebrengt voor de betrokken partijen in de keten. Bovendien is een probleem dat de kentekenhouder de hogere boetes zal krijgen en niet per definitie de bestuurder.
Minister Blok gaat onderzoeken of invoering van zo’n maatregel haalbaar is.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.