Invoeren kilometerheffing leidt tot meer slachtoffers onder motorrijders

Het invoeren van een kilometerheffing heeft een gunstig effect op de verkeersveiligheid. Het kan, afhankelijk van de gekozen variant, een besparing van 20 tot 40 verkeersdoden per jaar opleveren. Wel zullen meer mensen gaan motorrijden en daar zullen mogelijk meer slachtoffers gaan vallen.

Dat staat in het rapport Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV heeft in het rapport aan de hand van vier varianten voor de kilometerheffing een berekening gemaakt van de effecten op de verkeersveiligheid van deze maatregel in 2020. Geen van de varianten is overigens exact gelijk aan het voorstel van de regering zoals het er nu ligt. Uit de wel doorgerekende varianten blijkt dat het aantal verkeersdoden met 4 tot 7 procent zal dalen ten opzichte van een situatie zonder ABvM. In absolute aantallen betekent dit op jaarbasis een besparing van 20 tot 40 verkeersdoden.
Interessanter is dat er ook specifiek is gekeken naar het effect op de verkeersdeelname van jonge bestuurders. Jongeren zijn mogelijk gevoeliger voor de directe kosten van autorijden. Bovendien lopen jonge automobilisten naar verhouding een hoog risico om bij een ongeval betrokken te raken. Uit het rapport blijkt echter dat er op dit moment geen reden is aan te nemen dat de invoering van een kilometerheffing een ongunstig effect zal hebben op de mobiliteit en de veiligheid van jonge automobilisten. Het blijft volgens de SWOV wel zaak om deze groep goed in de gaten te houden. Vanwege hun hogere risico kan een kleine verschuiving in mobiliteit al een grote invloed hebben op de veiligheid.
De invoering van de kilometerheffing kan tot gevolg hebben dat meer mensen motor gaan rijden, omdat deze buiten het ABvM-regime zal vallen. Motorgebruik wordt dan aantrekkelijker dan autogebruik en te verwachten is dat deze verschuiving van mobiliteit kan leiden tot enkele extra verkeersdoden per jaar. Niet bekend is overigens of daarbij rekening is gehouden met het feit dat motorrijders wel gewoon wegenbelasting blijven betalen in de voorgestelde opzet.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Invoeren kilometerheffing leidt tot meer slachtoffers onder motorrijders - VerkeersNet

Invoeren kilometerheffing leidt tot meer slachtoffers onder motorrijders

Het invoeren van een kilometerheffing heeft een gunstig effect op de verkeersveiligheid. Het kan, afhankelijk van de gekozen variant, een besparing van 20 tot 40 verkeersdoden per jaar opleveren. Wel zullen meer mensen gaan motorrijden en daar zullen mogelijk meer slachtoffers gaan vallen.

Dat staat in het rapport Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV heeft in het rapport aan de hand van vier varianten voor de kilometerheffing een berekening gemaakt van de effecten op de verkeersveiligheid van deze maatregel in 2020. Geen van de varianten is overigens exact gelijk aan het voorstel van de regering zoals het er nu ligt. Uit de wel doorgerekende varianten blijkt dat het aantal verkeersdoden met 4 tot 7 procent zal dalen ten opzichte van een situatie zonder ABvM. In absolute aantallen betekent dit op jaarbasis een besparing van 20 tot 40 verkeersdoden.
Interessanter is dat er ook specifiek is gekeken naar het effect op de verkeersdeelname van jonge bestuurders. Jongeren zijn mogelijk gevoeliger voor de directe kosten van autorijden. Bovendien lopen jonge automobilisten naar verhouding een hoog risico om bij een ongeval betrokken te raken. Uit het rapport blijkt echter dat er op dit moment geen reden is aan te nemen dat de invoering van een kilometerheffing een ongunstig effect zal hebben op de mobiliteit en de veiligheid van jonge automobilisten. Het blijft volgens de SWOV wel zaak om deze groep goed in de gaten te houden. Vanwege hun hogere risico kan een kleine verschuiving in mobiliteit al een grote invloed hebben op de veiligheid.
De invoering van de kilometerheffing kan tot gevolg hebben dat meer mensen motor gaan rijden, omdat deze buiten het ABvM-regime zal vallen. Motorgebruik wordt dan aantrekkelijker dan autogebruik en te verwachten is dat deze verschuiving van mobiliteit kan leiden tot enkele extra verkeersdoden per jaar. Niet bekend is overigens of daarbij rekening is gehouden met het feit dat motorrijders wel gewoon wegenbelasting blijven betalen in de voorgestelde opzet.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.