Minder ongevallen door dynamische snelheidslimieten

Dynamische snelheidslimieten leiden tot minder ongevallen. Maar het is wel een dure oplossing.

Die conclusie valt te trekken uit een Vlaamse studie (Safety effects of dynamic speed limits on motorways) van een aantal kennisinstituten naar de effecten van het implementeren van dynamische snelheidslimieten op Vlaamse wegen.

Dynamische snelheidslimieten zijn limieten die real-time veranderen al naar gelang de verkeers- of weersomstandigheden wijzigen. Eén van de doelstellingen is verbetering van de verkeersveiligheid op autosnelwegen. En dat blijkt ook te lukken.

In Vlaanderen daalde het aantal letselongevallen met 18 procent waar dergelijke systemen werden geïnstalleerd. Dodelijke ongevallen daalden met 6 procent (hoewel cijfer niet-significant was).

Onderscheid naar ongevalstype leert dat het aantal kop-staartbotsingen met 20 procent terugliep, het aantal enkelvoudige ongevallen met 15 procent. Zijdelingse crashes verminderden niet.

Maar een kosten-batenanalyse laat zien dat het verhoudingsgewijs een dure oplossing is. Als je de winst door ongevallenpreventie afzet tegen kosten van de installaties komt je uit op een verhouding van baten en kosten van 0,7 ofwel de kosten liggen hoger dan de opbrengsten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Minder ongevallen door dynamische snelheidslimieten - VerkeersNet

Minder ongevallen door dynamische snelheidslimieten

Dynamische snelheidslimieten leiden tot minder ongevallen. Maar het is wel een dure oplossing.

Die conclusie valt te trekken uit een Vlaamse studie (Safety effects of dynamic speed limits on motorways) van een aantal kennisinstituten naar de effecten van het implementeren van dynamische snelheidslimieten op Vlaamse wegen.

Dynamische snelheidslimieten zijn limieten die real-time veranderen al naar gelang de verkeers- of weersomstandigheden wijzigen. Eén van de doelstellingen is verbetering van de verkeersveiligheid op autosnelwegen. En dat blijkt ook te lukken.

In Vlaanderen daalde het aantal letselongevallen met 18 procent waar dergelijke systemen werden geïnstalleerd. Dodelijke ongevallen daalden met 6 procent (hoewel cijfer niet-significant was).

Onderscheid naar ongevalstype leert dat het aantal kop-staartbotsingen met 20 procent terugliep, het aantal enkelvoudige ongevallen met 15 procent. Zijdelingse crashes verminderden niet.

Maar een kosten-batenanalyse laat zien dat het verhoudingsgewijs een dure oplossing is. Als je de winst door ongevallenpreventie afzet tegen kosten van de installaties komt je uit op een verhouding van baten en kosten van 0,7 ofwel de kosten liggen hoger dan de opbrengsten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.