Eurlings onderzoekt stijging aantal zwaargewonden in verkeer

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat laat de achtergronden van de stijging van het aantal ziekenhuisgewonden als gevolg van een verkeersongeval in 2008 onderzoeken. Dat laat hij de Tweede Kamer in een brief weten. Het aantal zwaargewonden dat door een verkeersongeval in het ziekenhuis terechtkomt, is gestegen van 16.654 in 2007 naar 17.636 in 2008. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), die volgens een nieuwe berekening tot stand zijn gekomen.

Op basis van tussentijdse cijfers blijkt dat vooral onder fietsers het aantal zwaargewonden is gestegen. Minister Eurlings heeft een eerste analyse laten uitvoeren en bespreekt deze eerst op korte termijn met de Fietsersbond. Aangezien het niet alleen gaat om fietsers laat hij de achtergronden van de stijging van het aantal ziekenhuisgewonden verder onderzoeken. Het streven is hier om zowel de Dienst Verkeer en Scheepvaart, de SWOV als de Stichting Consument en Veiligheid bij te betrekken.

De ontwikkeling in de cijfers van het aantal ziekenhuisgewonden als gevolg van een verkeersongeval blijft achter bij die van het aantal verkeersdoden. In 2008 was het aantal verkeersdoden van 791 naar 750 gedaald. In het voorjaar van 2010 laat hij weten welke maatregelen hij wil nemen om het aantal ziekenhuisgewonden ook terug te dringen.

De cijfers van de SWOV zijn tot stand gekomen volgens een nieuwe berekening. In 2008 heeft minister Eurlings aangegeven om het aantal ziekenhuisgewonden vast te stellen volgens een verbeterde definitie. In deze berekening van de SWOV worden alleen die slachtoffers meegerekend die ook daadwerkelijk in het ziekenhuis zijn behandeld en niet slachtoffers die bijvoorbeeld na observatie, zonder behandeling naar huis konden. In het eerstvolgende Nationale Mobiliteitsberaad wordt besloten of in de toekomst met deze nieuwe definitie wordt gewerkt.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Eurlings onderzoekt stijging aantal zwaargewonden in verkeer - VerkeersNet