Organisaties gaan smartphonegebruik in de auto terugdringen

In totaal 41 organisaties, verenigd in de Verkeersveiligheidscoalitie, hebben een convenant ondertekend met een gedragscode die ertoe moet leiden dat het verkeerd gebruik van smartphones in het verkeer drastisch afneemt.

De ANWB, Team Alert, Veilig Verkeer Nederland, Nederland ICT en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het initiatief genomen tot het opstellen van dit convenant. Een groot aantal andere partijen – zoals auto- en elektronicaproducenten, werkgevers, overheden, verzekeraars, maatschappelijke organisaties en communicatiepartners – ondertekenden het convenant eveneens. Zij zeggen een actieve bijdrage te leveren aan vermindering van de afleiding door smartfuncties in het verkeer.

Volgens betrokken partijen is de toename van het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden in ieder geval deels te wijten aan de afleiding door smartphones in het verkeer. Zo is bijvoorbeeld de kans om bij een ongeval betrokken te raken als tijdens het rijden tekstberichten worden verstuurd of andere tekst wordt ingevoerd, 23 keer hoger dan zonder deze afleiding.

De convenantpartners willen daarom dat volledige concentratie op de het rijden met de auto of een ander vervoermiddel de sociale norm en gangbaar gedrag wordt in het verkeer. De concrete acties van de convenantpartners zijn er daarnaast op gericht dat de mogelijkheden van elektronica in de auto –inclusief de smartphones – zo worden beperkt dat alleen functies gebruikt worden die niet afleiden van een veilige uitvoering van de rijtaak.

Verschillende partijen hebben initiatieven genomen om het gebruik van de smartphone in het verkeer terug te dringen. Zo doet de Universiteit Twente onderzoek naar negatieve afleiding in het verkeer, Samsung heeft bij de reclameuitingen Stuur vast, Smartphone Los toegevoegd. Op alle nieuwe toestellen is de In-Traffic Reply-app standaard toegevoegd. Van den Broek Logistics maakt gebruik van de safe drive pods in de vrachtwagen. Founder Checkout produceren een app die de telefoon in eee veilig rijden modus brengt. Mobility4Zero produceert de Messageloud, een app die tekstberichten voorleest. Interpolis heeft een automodus app. En de ANWB stelt dit najaar een tool aan het voltallige personeel ter beschikking die afleiding van de smartphone in de auto of fiets zo klein mogelijk maakt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een nieuwe campagne voor in lijn met dit convenant en werkt aan een verbod op appen op de fiets. Andere partijen die het convenant ondertekenen maken binnen twee maanden bekend welke acties zij gaan ondernemen om uitvoering te geven aan het convenant.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.