Verlaging leeftijd motorrijbewijs leidt tot meer slachtoffers

In 2013 wordt een nieuwe Europese richtlijn van kracht waarin de minimumleeftijd voor een motorrijbewijs tot 125 cc is vastgesteld op 16 jaar. Als dat in Nederland wordt doorgevoerd zou dat tot meer verkeersslachtoffers leiden, vooral omdat hierdoor ook de groep motorrijdende jongeren van 18 en 19 jaar toeneemt, aldus de SWOV.Lidstaten zijn vrij om de leeftijd in 2013 op 17 of 18 jaar te stellen. Voor Nederland is de huidige minimumleeftijd voor het rijden op een motorfiets 18 jaar. Hierdoor staat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dus voor de keuze de minimumleeftijd voor het A1-motorijbewijs al dan niet te verlagen.
Als de leeftijd in de toekomst wordt verlaagd naar 16 of 17 jaar heeft dit negatieve consequenties voor de verkeersveiligheid. Een effect dat de grootste toename in slachtofferaantallen teweegbrengt, is de toename van het aantal 18- en 19-jarige motorrijders ten opzichte van het huidige aantal. De gedachte daarbij is dat de groep die reeds op 16- of 17-jarige leeftijd over een motorfiets beschikt, er voor een deel ook op 18- en 19-jarige leeftijd gebruik van zal maken. Een effect dat een (geringe) daling in de slachtofferaantallen teweegbrengt, is een lager risico voor deze nieuwe groep 18- en 19-jarige motorrijders in vergelijking met het huidige risico van 18- en 19-jarige motorrijders door de op jonge leeftijd opgedane ervaring.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verlaging leeftijd motorrijbewijs leidt tot meer slachtoffers - VerkeersNet

Verlaging leeftijd motorrijbewijs leidt tot meer slachtoffers

In 2013 wordt een nieuwe Europese richtlijn van kracht waarin de minimumleeftijd voor een motorrijbewijs tot 125 cc is vastgesteld op 16 jaar. Als dat in Nederland wordt doorgevoerd zou dat tot meer verkeersslachtoffers leiden, vooral omdat hierdoor ook de groep motorrijdende jongeren van 18 en 19 jaar toeneemt, aldus de SWOV.Lidstaten zijn vrij om de leeftijd in 2013 op 17 of 18 jaar te stellen. Voor Nederland is de huidige minimumleeftijd voor het rijden op een motorfiets 18 jaar. Hierdoor staat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dus voor de keuze de minimumleeftijd voor het A1-motorijbewijs al dan niet te verlagen.
Als de leeftijd in de toekomst wordt verlaagd naar 16 of 17 jaar heeft dit negatieve consequenties voor de verkeersveiligheid. Een effect dat de grootste toename in slachtofferaantallen teweegbrengt, is de toename van het aantal 18- en 19-jarige motorrijders ten opzichte van het huidige aantal. De gedachte daarbij is dat de groep die reeds op 16- of 17-jarige leeftijd over een motorfiets beschikt, er voor een deel ook op 18- en 19-jarige leeftijd gebruik van zal maken. Een effect dat een (geringe) daling in de slachtofferaantallen teweegbrengt, is een lager risico voor deze nieuwe groep 18- en 19-jarige motorrijders in vergelijking met het huidige risico van 18- en 19-jarige motorrijders door de op jonge leeftijd opgedane ervaring.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.