Jongeren vaker betrokken bij verkeersongeval, maar minder vaak slachtoffer

Archiefbeeld Verkeersnet.nl

Kinderen en tieners zijn steeds vaker betrokken bij ongevallen, concludeerde het STAR-initiatief onlangs. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat het aantal doden en gewonden onder die groep al jaren afneemt. Hoe zit dat?

Vielen er in de eerste acht maanden van 2014 1459 doden of gewonden onder kinderen en tieners, in dezelfde periode in 2017 waren dat er 1151, een afname van 21 procent. Ook de tussenliggende jaren laten een daling zien: in 2015 gaat het om 1287 kinderen en tieners en in 2016 om 1263.

En dat terwijl het aantal kinderen en tieners dat betrokken raakt bij een ongeluk, juist stijgt: van 2612 in de eerste helft van 2014 naar 3073 in de eerste helft van 2017. Dat is een toename van 18 procent. Dit werd vorige week wereldkundig gemaakt door het STAR-initiatief – dat staat voor Smart Traffic Accident Reporting – en waar politie, verzekeraars en het verkeerskundig bureau VIA bij zijn aangesloten. De onderzoekers gebruikten verkeersdata van kinderen en tieners in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar oud. De data zijn afkomstig van politieregistraties.

Toeval

‘Voorbarig en naar alle waarschijnlijkheid niet juist’, zo noemt Rob Methorst, onderzoeker op het gebied van voetgangers en verkeersveiligheid, de conclusies van het STAR-onderzoek. Hij wijt de stijging van het aantal kinderen en tieners dat betrokken is bij ongelukken aan de toename van de registratiegraad. “Immers, de STAR-gegevens worden nog niet zo lang verzameld, en het verzamelen zit naar mijn gevoel nog steeds in een opstartfase. Het is prachtig dat er nu meer cases gemeld worden, maar dat wil helemaal niet zeggen dat er ook meer ongevallen gebeuren.” Hij pleit ervoor om te kijken naar ziekenhuisgegevens (LMR) en naar gegevens van de spoedeisende hulp (LIS).

Erik Donkers, auteur van het onderzoek, kan in ieder geval niet verklaren waarom kinderen en tieners vaker betrokken raken bij ongelukken, maar tegelijkertijd minder vaak slachtoffer worden. “Het zou kunnen dat politieagenten niet altijd goed opschrijven wie er gewond raakt en wie niet. Maar het zou ook gewoon toeval kunnen zijn.” Bij een volgend onderzoek zou dit wat hem betreft best beter onderzocht mogen worden.

Donkers is overigens bewust niet verder doorgegaan op de afname van het aantal verkeersslachtoffers, benadrukt hij. Hij wilde op een aantal dingen wijzen: dat het zorgwekkend is dat het aantal ongevallen met kinderen en tieners toeneemt en dat 4- tot 15-jarigen 60 procent kans hebben om slachtoffer te worden van een verkeersongeval. Bovendien: het doel van het onderzoek was laten zien waar en welke veiligheidsmaatregelen er genomen kunnen worden.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.