Shared Space met oog voor kwetsbare voetgangers

Shared Space in het Engelse Brighton.

Shared Space in het Engelse Brighton.
Shared Space in het Engelse Brighton.

Of Shared Space de verkeersveiligheid verbeterd, is nog steeds de vraag. Maar om kwetsbare voetgangers tegemoet te komen zou er voor hen minimaal een herkenbaar deel van de inrichting moeten worden gereserveerd waar geen auto’s komen. Dat is een de conclusie van een omvangrijk Engels onderzoek naar de voor- en nadelen van Shared Space.
Het onderzoek ‘Appraisal of Shared Space’ werd uitgevoerd het gerenommeerde Engelse bureau MVA Consultancy in opdracht van het Department for Transport. MVA vergeleek onder meer de verkeersongevallencijfers van een aantal locaties in Engeland en Nederland. Harde conclusies kon men ook dit keer niet trekken. ‘De gegevens suggereren dat het aantal slachtoffers niet consistent afneemt, maar er is ook geen bewijs dat het aantal slachtoffer toeneemt.’
Wel zijn er in Nederland enige aanwijzingen dat de verkeersveiligheid afneemt bij grote verkeersstromen. Daarom is Shared Space vooral geschikt voor betrekkelijk verkeersluwe gebieden, aldus concluderen de onderzoekers voorzichtig. Het Laweiplein in Drachten is overigens een uitzondering. Het aantal ongevallen daalde na de invoering van de Shared Space aanzienlijk, terwijl de verkeersintensiteiten toenamen. Maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat verkeerslichten werden vervangen door een rotonde met lagere snelheden.
De Engelsen plaatsen de discussie over Shared Space in perspectief: Shared Space is vooral bedoeld om de kwaliteit van het leven, de visuele uitstraling, de plaatselijke economie en de omgeving te verbeteren. Shared Space is niet in de eerste plaats een verkeersmaatregel, maar vooral bedoeld om de nadelige invloed van verkeer op voornoemde aspecten te beteugelen, aldus de onderzoekers.
Shared Space is ook per definitie een compromis tussen verschillende gebruikerswensen. Er is genoeg bewijs dat Shared Space de leefomgeving verbetert. Dat moet worden afgewogen tegen de nadelen voor sommige gebruikers (ouderen en slechtzienden) en het feit dat de subjectieve veiligheid toeneemt. Dat kan ondervangen worden door voor voetgangers een gedeelte te reserveren waar ze in ieder geval geen auto’s kunnen tegenkomen. Dat betekent niet een trottoir of paaltjes, maar soms kunnen bloembakken al voldoende zijn, aldus MVA.

Overigens heeft in Nederland minister Eurlings aangekondigd dat er onderzoek komt naar Shared Space. ‘In het Strategisch Plan verkeersveiligheid uit 2008 heb ik innovatieve oplossingen benoemd als middel bij het waarmaken van mijn ambities voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ik zal hier samen met de verschillende onderzoeksinstanties en decentrale overheden onderzoek naar verrichten. Het concept shared space zal hierbij worden betrokken.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Shared Space met oog voor kwetsbare voetgangers - VerkeersNet

Shared Space met oog voor kwetsbare voetgangers

Shared Space in het Engelse Brighton.

Shared Space in het Engelse Brighton.
Shared Space in het Engelse Brighton.

Of Shared Space de verkeersveiligheid verbeterd, is nog steeds de vraag. Maar om kwetsbare voetgangers tegemoet te komen zou er voor hen minimaal een herkenbaar deel van de inrichting moeten worden gereserveerd waar geen auto’s komen. Dat is een de conclusie van een omvangrijk Engels onderzoek naar de voor- en nadelen van Shared Space.
Het onderzoek ‘Appraisal of Shared Space’ werd uitgevoerd het gerenommeerde Engelse bureau MVA Consultancy in opdracht van het Department for Transport. MVA vergeleek onder meer de verkeersongevallencijfers van een aantal locaties in Engeland en Nederland. Harde conclusies kon men ook dit keer niet trekken. ‘De gegevens suggereren dat het aantal slachtoffers niet consistent afneemt, maar er is ook geen bewijs dat het aantal slachtoffer toeneemt.’
Wel zijn er in Nederland enige aanwijzingen dat de verkeersveiligheid afneemt bij grote verkeersstromen. Daarom is Shared Space vooral geschikt voor betrekkelijk verkeersluwe gebieden, aldus concluderen de onderzoekers voorzichtig. Het Laweiplein in Drachten is overigens een uitzondering. Het aantal ongevallen daalde na de invoering van de Shared Space aanzienlijk, terwijl de verkeersintensiteiten toenamen. Maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat verkeerslichten werden vervangen door een rotonde met lagere snelheden.
De Engelsen plaatsen de discussie over Shared Space in perspectief: Shared Space is vooral bedoeld om de kwaliteit van het leven, de visuele uitstraling, de plaatselijke economie en de omgeving te verbeteren. Shared Space is niet in de eerste plaats een verkeersmaatregel, maar vooral bedoeld om de nadelige invloed van verkeer op voornoemde aspecten te beteugelen, aldus de onderzoekers.
Shared Space is ook per definitie een compromis tussen verschillende gebruikerswensen. Er is genoeg bewijs dat Shared Space de leefomgeving verbetert. Dat moet worden afgewogen tegen de nadelen voor sommige gebruikers (ouderen en slechtzienden) en het feit dat de subjectieve veiligheid toeneemt. Dat kan ondervangen worden door voor voetgangers een gedeelte te reserveren waar ze in ieder geval geen auto’s kunnen tegenkomen. Dat betekent niet een trottoir of paaltjes, maar soms kunnen bloembakken al voldoende zijn, aldus MVA.

Overigens heeft in Nederland minister Eurlings aangekondigd dat er onderzoek komt naar Shared Space. ‘In het Strategisch Plan verkeersveiligheid uit 2008 heb ik innovatieve oplossingen benoemd als middel bij het waarmaken van mijn ambities voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ik zal hier samen met de verschillende onderzoeksinstanties en decentrale overheden onderzoek naar verrichten. Het concept shared space zal hierbij worden betrokken.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.