SWOV pleit voor helmplicht voor de snorfietser

Nederland is wat de helmplicht betreft een uitzondering ten opzichte van alle andere Europese landen waar de snorfiets voorkomt. Op basis van nieuw onderzoek beveelt de SWOV een helmplicht aan door snorfietsers.

Een SWOV-team voor diepteonderzoek bestudeerde 36 snorfietsongevallen die op een fietspad binnen de bebouwde kom plaatsvonden. Daaruit blijkt dat snorfietsongevallen op fietspaden vooral leiden tot slachtoffers onder snorfietsers. Veel van de bestudeerde snorfietsongevallen ontstonden doordat er geen voorrang werd verleend aan de snorfietser, met name door automobilisten. Op fietspaden zijn letselongevallen als gevolg van botsingen tussen snorfietsers en fietsers minder frequent dan tussen snorfietsers en gemotoriseerd verkeer.

Helm
De snorfiets was ooit bedoeld voor mensen die geen helm konden of wilden dragen. Tegenwoordig is het echter erg eenvoudig om de snorfiets aan te passen zodat deze wel sneller kan dan 25 km/uur. Veel snorfietsmodellen worden ook als bromfiets verkocht, en sommige zelfs als motorfiets, constateert de SWOV. Een derde van de snorfietsen die betrokken waren bij de bestudeerde ongevallen, was opgevoerd tot een snelheid boven de 34 km/uur.

Meer dan de helft van de snorfietsers had hoofdletsel dat gezien de locatie en aard van het letsel beperkt had kunnen worden als de snorfietser een helm had gedragen.

De introductie van een helmplicht voor snorfietsers zal een gunstig effect hebben op het aantal ernstig gewonde snorfietsslachtoffers, ook omdat een deel van de snorfietsers dan zal overstappen op een bromfiets. Dat zal een vergelijkbaar positief effect hebben als de verplaatsing van de bromfiets naar de rijbaan: een reductie van het totaal aantal brom- en snorfietsslachtoffers.

Rijbaan
Het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan, zoals bijvoorbeeld Amsterdam graag wil, is alleen zinvol als de algemene snelheidslimiet wordt verlaagd van 50 km/uur naar 30 km/uur. Of als de snelheid van snorfietsen zou worden verhoogd. In combinatie met de helmplicht zou deze laatste optie neerkomen op het de facto opheffen van de snorfiets, aldus de SWOV die in de elektrische fiets een goed alternatief ziet voor mensen die zonder helm op 25 km/uur willen rijden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

SWOV pleit voor helmplicht voor de snorfietser - VerkeersNet

SWOV pleit voor helmplicht voor de snorfietser

Nederland is wat de helmplicht betreft een uitzondering ten opzichte van alle andere Europese landen waar de snorfiets voorkomt. Op basis van nieuw onderzoek beveelt de SWOV een helmplicht aan door snorfietsers.

Een SWOV-team voor diepteonderzoek bestudeerde 36 snorfietsongevallen die op een fietspad binnen de bebouwde kom plaatsvonden. Daaruit blijkt dat snorfietsongevallen op fietspaden vooral leiden tot slachtoffers onder snorfietsers. Veel van de bestudeerde snorfietsongevallen ontstonden doordat er geen voorrang werd verleend aan de snorfietser, met name door automobilisten. Op fietspaden zijn letselongevallen als gevolg van botsingen tussen snorfietsers en fietsers minder frequent dan tussen snorfietsers en gemotoriseerd verkeer.

Helm
De snorfiets was ooit bedoeld voor mensen die geen helm konden of wilden dragen. Tegenwoordig is het echter erg eenvoudig om de snorfiets aan te passen zodat deze wel sneller kan dan 25 km/uur. Veel snorfietsmodellen worden ook als bromfiets verkocht, en sommige zelfs als motorfiets, constateert de SWOV. Een derde van de snorfietsen die betrokken waren bij de bestudeerde ongevallen, was opgevoerd tot een snelheid boven de 34 km/uur.

Meer dan de helft van de snorfietsers had hoofdletsel dat gezien de locatie en aard van het letsel beperkt had kunnen worden als de snorfietser een helm had gedragen.

De introductie van een helmplicht voor snorfietsers zal een gunstig effect hebben op het aantal ernstig gewonde snorfietsslachtoffers, ook omdat een deel van de snorfietsers dan zal overstappen op een bromfiets. Dat zal een vergelijkbaar positief effect hebben als de verplaatsing van de bromfiets naar de rijbaan: een reductie van het totaal aantal brom- en snorfietsslachtoffers.

Rijbaan
Het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan, zoals bijvoorbeeld Amsterdam graag wil, is alleen zinvol als de algemene snelheidslimiet wordt verlaagd van 50 km/uur naar 30 km/uur. Of als de snelheid van snorfietsen zou worden verhoogd. In combinatie met de helmplicht zou deze laatste optie neerkomen op het de facto opheffen van de snorfiets, aldus de SWOV die in de elektrische fiets een goed alternatief ziet voor mensen die zonder helm op 25 km/uur willen rijden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.