Rotterdam start actieplan subjectieve verkeersveiligheid

In de ongevallencijfers is het niet terug te vinden, maar het Stationsplein in Rotterdam wordt door de inwoners als meest verkeersonveilige locatie ervaren. Een voorbeeld dat illustreert dat inwoners van een stad zich op sommige locaties onveilig voelen, ook al geven de ongevallencijfers daar geen aanleiding toe. Dat was ook de reden dat de Gebiedscommissie Centrum van de gemeente DTV Consultants vroeg hier onderzoek naar te doen. Dit najaar start gemeente Rotterdam met een actieplan subjectieve verkeersveiligheid. In het kader daarvan neemt de gemeente maatregelen voor het centrum, gebaseerd op deze onderzoekresultaten.

Voor het onderzoek werden eerst de ervaringen van enkele gebiedsexperts geïnventariseerd. Vervolgens werd een enquête uitgezet onder bewoners, bezoekers en ondernemers van het centrum. Met een prikker op een Google Maps kaart kon men aangeven welke locaties ze als onveilig ervaren. Ook werd gevraagd waarom de locatie verkeersonveilig is. Heeft dit te maken met de weginrichting? Of met het gedrag van verkeersdeelnemers, zoals het overtreden van regels, hinderlijk gedrag en afleiding? Ook hebben respondenten per locatie aangegeven wie de verkeersonveiligheid veroorzaken en wie de gedupeerden ervan zijn.

Smartphonegebruik
Aan de hand van objectieve ongevallendata van Viastat en de resultaten uit de enquête is vervolgens een vergelijking gemaakt tussen de objectieve- en subjectieve verkeersveiligheid. Soms bleek dat te corresponderen, zoals bijvoorbeeld op de Coolsingel, soms ook niet, zoals op het Stationsplein.

Verder zijn mogelijke oorzaken in kaart gebracht van de ervaren verkeersonveiligheid. Die zijn volgens iets meer dan de helft van de respondenten te vinden in het gedrag van weggebruikers, zoals te hard rijden, geen voorrang verlenen of oorzaken gerelateerd aan smartphonegebruik. De andere helft geeft aan de weginrichting als belangrijkste oorzaak te zien.

Pakkans
Mogelijk oplossing zijn verdeeld in drie categorieën. Zo kan verscherpte handhaving verkeersdeelnemers die structureel verkeersregels negeren en/of asociaal rijgedrag vertonen in het gareel brengen. De (ervaren) pakkans van overtreders moet groter worden. Dit geldt vooral voor aso-gedrag, snelheidsovertredingen en negeren van oversteekplaatsen. Verder verdient het ‘tegen de richting in fietsen’ aandacht.

Campagnes kunnen zorgen voor gedragsverandering, net als educatie van bepaalde doelgroepen. Specifieke doelgroepen in Rotterdam-centrum zijn de verkeersdeelnemers die aso-gedrag vertonen en kwetsbare verkeersdeelnemers.

Maatregelen in het wegontwerp zijn bijvoorbeeld een weg autoluw maken door middel van fysieke afsluiting al dan niet permanent of met venstertijden. Het verbreden van fietspaden behoort ook tot de mogelijkheden, net als het aanpassen van de opstelruimte voor fietsers bij kruisingen en het veranderen van de instellingen van verkeerslichten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.